อคส. ดำเนินคดีเอกชนผู้ชนะประมูลข้าวรัฐ 2 ราย หลังพบพิรุธนำข้าวเสื่อมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

อคส. พบเอกชน 2 ราย ประมูลข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เตรียมดำเนินคดีแพ่ง-อาญา หลัง ‘ไกรบุญ’ ประธานบอร์ด อคส. นำคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบ 2 บริษัท ในจังหวัดราชบุรี ที่ชนะการประมูลข้าวสารของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิปฏิบัติตามสัญญาซื้อข้าวในสต๊อกของรัฐ และ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) และ นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า นำคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าปลายทาง ที่เป็นผู้ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐ ที่ไม่ใช่การบริโภค ครั้งที่ 1/2560 เพื่อนำเข้าสู่อุตสาหกรรม หลังตรวจพบความผิดปกติ คลังสินค้า บจก.วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป และ บจก.เอส.พี.เอ็ม จ.ราชบุรี

โดยภายหลังจากการตรวจสอบเอกสาร และในทางลับได้รับรายงานข้อพิรุธการนำข้าวไปใช้ไม่ตรงตามแผนการขนย้ายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม พบ 2 บริษัท คือ บจก.เอส.พี.เอ็ม. อาหารสัตว์ และ บจก.วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป เตรียมอายัดของกลางทั้งหมด และจะประสานเจ้าหน้าที่สรรพากร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเอกสารย้อนหลังทั้งหมด หากพบหลักฐานในการกระทำความผิด จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

สำหรับการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 มีผู้ประกอบการทึ่ชนะการประมูลและรับมอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อผลิตอาหารสัตว์และปุ๋ย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

1. บจก.กาญจนาอาหารสัตว์ ประมูลได้ 38,924.347 ตัน รับมอบ 36,907.598 ตัน จ่ายออกผลิตอาหารสัตว์ ครบไม่มียอดคงเหลือ

2. บจก.เอส.พี.เอ็ม. อาหารสัตว์ ประมูลได้ 383,749.751 ตัน รับมอบ 364,716.773 ตัน จ่ายออกผลิตอาหารสัตว์ 356,485.034 ตัน มียอดคงเหลือ 8,258.739 ตัน

3. บจก.วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป ประมูลไดั 757,293.614 ตัน รับมอบ 324,555.6636 ตัน จ่ายออกปรับปรุงเพื่อขาย 99,800.927 ตัน ผลิตอาหารสัตว์ 195,634.833 ตัน คงเหลือ 29,059.876 ตัน และ

4.บจก.ว.ธนทรัพย์ ประมูลได้ 153,525.786 ตัน รับมอบ 25,750.410 ตัน จ่ายออกผลิตปุ๋ย 9,684.630 ตัน มียอดคงเหลือ 16,065.780 ตัน

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์