เชียงรายใช้ “เสวียน” กำจัดขยะได้ผลดี เล็งหาที่ทำนํ้าหมักชีวภาพ

เชียงราย – นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อปท. ทั่ว จังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการ ร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ โดยนำประชาชนประมาณ 1,000 คน จัดทำ “เสวียน” ซึ่งเป็นไม้ไผ่สานล้อมต้นไม้และดอกไม้ทั่วบริเวณศาลากลาง จังหวัดเชียงราย โดยใช้ระยะเวลา 4 วัน เพื่อใช้เป็นที่ทิ้งเศษไม้กิ่งไม้และขยะเปียก     ที่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติได้

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาขยะเป็นนโยบายแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าให้มีการลดขยะชุมชนให้ได้ร้อยละ 5 แต่ จังหวัดเชียงราย สามารถลดในปี 2560 ได้กว่า ร้อยละ 21 ทั้งนี้ ขยะแบ่งออกเป็น    4 ประเภท ได้แก่ ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ขยะอุตสาหกรรม และขยะ ในครัวเรือน โดยกรณีขยะอันตรายนั้นได้ตั้งจุดรับไว้กว่า 1,890 แห่งทั่วจังหวัด ทำให้รวบรวมขยะอันตรายและสามารถนำไปกำจัดนอกพื้นที่ได้ตามหลักวิชาการกว่า 23 ตัน จึงลดปัญหานี้ไปได้ ส่วนขยะติดเชื้อนั้นปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษได้จัดสรรงบประมาณสร้างสถานที่ทำลายขยะติดเชื้อในปีนี้แล้วที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งขยะอุตสาหกรรมพบว่ามีน้อยเพราะไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรม

ดังนั้น จึงเหลือขยะชุมชนที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน โดยหนึ่งในนั้นคือ การใช้ภูมิปัญญาในการทำ “เสวียน” ให้เกิดการย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และจากการที่จังหวัดเชียงราย มีความก้าวหน้าในการจัดการปัญหาขยะ ดังกล่าว น่าจะต้องมีเสวียนมากๆ โดยเฉพาะที่ศาลากลางจังหวัดที่ต้องเป็นสัญลักษณ์ในการจัดการขยะ หลังจาก ที่แต่ละชุมชนท้องถิ่นทั่วจังหวัดได้ดำเนินการกันโดย ถ้วนหน้าแล้ว โดยบางชุมชนแทบไม่ต้องจัดเก็บขยะกันเลย ขณะที่บางชุมชนนำมาใช้หรือรีไซเคิลได้กว่า ร้อยละ 50 ของขยะที่จัดเก็บได้ ทั้งนี้นอกจากทำเสวียนแล้ว ยังกำลังจัดหาสถานที่เพื่อรวบรวมขยะอินทรีย์เพื่อนำไปทำน้ำหมักชีวภาพอีกด้วยต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด