แห่ร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

มหาสารคามน.สพ. ธนิตน์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะปธ.คณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กล่าวขณะเดินทางมามอบเงินอุดหนุนชดเชยรายได้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ     ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ที่ จ.มหาสารคาม ว่ามหาสารคาม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ มากที่สุด 1 ใน 5 จังหวัด โดยมี ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ ที่ผ่านการตรวจประเมินระยะเตรียมความพร้อม (T1) 10 กลุ่ม และระยะปรับเปลี่ยน (T2) 7 กลุ่ม เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินอุดหนุนรวมกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับโครงการนี้ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2560-2564 เป้าหมาย 1 ล้านไร่ โดยรับสมัคร ปี 2560 จำนวน 300,000 ไร่ ปี 2561 จำนวน 300,000 ไร่ และปี 2562 จำนวน 400,000 ไร่ โดยเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้น จะได้รับเงินอุดหนุน 2,000 บาท ต่อ 1 ไร่ ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด