กพร.ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ มีเงินใช้-ดูแลตัวเองได้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน      เปิดเผยว่า กพร.มุ่งเน้นฝึกทักษะให้กับผู้สูงอายุ เพื่อสามารถประกอบอาชีพอิสระ และดูแลตนเองได้ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการฝึกทักษะฝีมือแรงงานและการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุของ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ กล่าวว่า ในปี 2561 กพร.มีโครงการฝึกแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย 6,760 คน ขณะนี้ดำเนินการแล้วกว่า 5,600 คน โดยแบ่งกลุ่มฝึกสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่    ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ การเกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งสาขาอาชีพที่ได้รับความนิยมในการฝึกทักษะมากที่สุดคือ ภาคบริการ ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมไทย รองลงมาการเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่ การเพาะเห็ด การแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร./สนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศเปิดฝึกฟรี ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 1506 กด 4

ด้าน นายบุญธรรม ไชยยะ อายุ 73 ปี ชาวบ้าน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน กล่าวว่า มีอาชีพปลูกผัก  สวนครัว อาทิ ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกาด ผักบุ้ง ฯลฯ โดยปลูกเพื่อนำมาประกอบอาหารภายในครัวเรือน และส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายที่ตลาดชุมชน มีรายได้เป็นครั้งคราว เนื่องจากผักสวนครัวจะมีผลผลิตมากเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น จึงทำให้มีเวลาว่างและต้องการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม จึงไปเรียนเพื่อประกอบอาชีพเสริม

“ผมเคยฝึกอาชีพผู้สูงอายุจาก สนพ.ลำพูนหลายหลักสูตร และได้นำความรู้มาทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร    (ยาหม่องน้ำ) จำหน่ายในชุมชน ก็มีรายได้เพิ่มอีกทาง หาก สนพ.ลำพูนเปิดสอนอีกจะสมัครเรียนใหม่ และอยากเชิญชวนให้ผู้สูงอายุทุกคนใช้เวลาว่างมาเรียนรู้เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเสริมด้วยกัน เพราะเรียนฟรี อุปกรณ์พร้อม มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน ได้เพื่อนใหม่ ได้อาชีพเสริมด้วย”         นายบุญธรรม กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน