สคบ.สั่งระงับผลิตภัณฑ์อาหาร-ยา โฆษณาเกินจริงภายใน 3 วัน

วันที่ 10 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและบริการทั่วไป อาทิ เสริมความงาม ฟิตเนส นำเที่ยว สายการบินฯ 18 เรื่อง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 22 เรื่องตามที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดผู้บริโภคทำให้ได้รับความเสียหาย

นายสุวพันธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา ซึ่งบูรณาการใน 3 มิติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ระงับการโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบและระงับการเผยแพร่ ซึ่งจากเดิมใช้เวลา 45 วันได้ปรับเหลือ2-3วัน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกัน ตรวจสอบและระงับการกระจายสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่ประกอบการไม่ชอบด้วยกฏหมาย ขณะที่สคบ.จะดูในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายและการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามที่มีกฎหมายคุ้มครอง

 

ที่มา  มติชนออนไลน์