หนุ่มสุราษฎร์ฯ ทำเกษตร 4.0 ใช้แอพสั่งงาน

สุราษฎร์ฯ – นายนพดล จันทร์เกตุ อายุ 37 ปี เจ้าของเจพีฟาร์ม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ถึงการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ว่า หลังจากเรียนจบจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำงานที่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่ง นานกว่า 8 ปี จนเป็น ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประกอบกับเป็นลูกเกษตรกร จึงตัดสินใจลาออก พร้อมเข้าร่วมโครงการ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จากนั้นเริ่มทำผักสลัด แต่เนื่องจากมีพนักงานเพียง 2 คน จึงใช้เทคโนโลยีการควบคุมการผลิตผ่านมือถือ โดยสั่งอุปกรณ์มาประกอบเองด้วยต้นทุนหลักพันบาท จนได้ระบบควบคุมการสั่งจ่ายน้ำผ่านสมาร์ทโฟนสำเร็จ ใช้หลักการควบคุมอุณหภูมิผ่านตัวเซ็นเซอร์ เมื่ออุณหภูมิสูงระบบสเปรย์น้ำจะทำงานอัตโนมัติ หรือสั่งการแบบแมนนวล ควบคุมการสั่งสเปรย์น้ำได้ ด้วยการสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้ดูแลคุณภาพของผักสลัดให้รับประทานอร่อย หลังจากนี้จะขยายผลไปสู่โรงเพาะเห็ด ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาศึกษาดูงาน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด