แนะเอกชนไทยหันลงทุนธุรกิจอาหาร ‘ฮาลาล’ บุกตลาด ‘เขมร’

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ถึงแนวโน้มตลาดอาหารฮาลาลในกัมพูชา ว่า ปัจจุบันอาหารฮาลาลในกัมพูชามีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนประชากรชาวมุสลิมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และยังมีการขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่ไปเที่ยวในกัมพูชา แต่ปัจจุบันผู้ผลิตอาหารตามหลักฮาลาลในกัมพูชายังมีน้อย จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังกัมพูชาได้เพิ่มขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมา กัมพูชาจะมีการนำเข้าอาหารฮาลาลจากไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม

นางจันทิรา กล่าวว่า การส่งออกอาหารฮาลาลไปยังตลาดกัมพูชา นอกจากการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานฮาลาลแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องใส่ใจในเรื่องรสนิยมการบริโภคอาหารในแต่ละพื้นที่ หากทำให้สินค้ามีจุดเด่นเมื่อเทียบกับสินค้าของคู่แข่ง ก็จะทำให้ขยายตลาดได้ ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีการับรองมาตรฐานสำหรับอาหารฮาลาลในกัมพูชา เพื่อให้การรับรองว่าอาหารที่ได้รับตรารับรองนี้ เป็นอาหารที่ได้มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลามที่บัญญัติไว้ ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนเปิดร้านอาหาร หรือลงทุนผลิตอาหารในกัมพูชา

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน