“หม้อข้าวหม้อแกงลิง” ต้นไม้กินแมลงหม้อใหญ่ – หม้อโต

หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นไม้กินแมลงชนิดหนึ่งที่มีใบพัฒนามาเป็นกับดักเพื่อใช้ในการดักจับแมลง มีการกระจายตัวอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตะวันออกของอินเดีย ศรีลังกา มาดากัสการ์ หมู่เกาะ เซเซลล์(Seychelles) ทางตอนใต้ของจีน และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มโลแลนด์ (Lowland) สามารถพบได้ที่ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 0 – 1000 เมตร เจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น  เหมาะสำหรับบ้านเรา

กลุ่มไฮแลนด์ (Highland) สามารถพบได้ที่ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1000 เมตรขึ้นไป เนื่องมีความต้องการความชื้นค่อนข้างสูงและสภาพอากาศต้องค่อนข้างเย็น  ยากต่อการเลี้ยงในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น แต่บางชนิดอาจสามารถปรับตัวจนสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ขนาดของหม้ออาจจะไม่ใหญ่เหมือนกับการเลี้ยงในสภาพไฮแลนด์

จากอาชีพเสริม  กลายเป็นอาชีพหลัก

คุณกำไร เดิมทำงานเป็นพนังงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ด้วยความรู้สึกเต็มที่กับงานประจำที่ทำอยู่ จึงลาออกมาทำงานอิสระ รับจัดอีเว้นท์ควบคู่กับการเพาะปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไว้บริเวณบ้านเลขที่ 187/101 ซอยต้นสน 15 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่นำมาจากป่าและทำการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากๆ เพราะต้องทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย เนื่องจากเป็นไม้ที่ต้องอนุรักษ์ ดั้งนั้นการขยายพันธุ์จึงจะใช้วิธีการเพาะเมล็ด แทนการไปหาเก็บตามป่ามาเพาะเพิ่มปริมาณ

ทุกวันนี้ได้ทำการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังได้นำไม้จากประเทศมาเลเซียเข้ามาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เพิ่มมากขึ้น กว่า 10 สายพันธุ์ ซึ่งมีความแตกต่างที่สามารถสังเกตุได้ คือ กระเปาะจะมีขนาดที่ต่างกัน สีและลวดลายคนละแบบ แต่เมื่อนำมาผสมกับไม้บ้านเรา จะทำให้ได้สีที่สวย กระเปาะใหญ่ขึ้น หนาขึ้น แข็งแรงขึ้น ความคงทนก็จะเยอะกว่า เหมาะกับการนำมาแขวนโชว์  ดั้งนั้น การเลือกต้นที่จะมาทำพ่อแม่พันธุ์มาผสมนั้นจะต้องเลือกต้นที่มีฟอร์มสวย โดดเด่น มาทำการผสมกัน เพราะว่าการผสมสายพันธุ์นั้นก็คือการพัฒนาให้ได้สายพันธุ์ที่ดีขึ้นจากเดิม ”

การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง คุณกำไรบอกว่า สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการตอน ปักชำ เพาะเมล็ด แยกหนอ แต่โดยส่วนใหญ่ที่ได้แนะนำให้กับลูกค้าจะเป็นวิธีการตอน เนื่องจากจะได้ต้นเร็วกว่า ชัวร์กว่าวิธีการอื่นๆ แต่หากเป็นการเพิ่มปริมาณให้มีมากก็จะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

“การเพาะต้นกล้าจะใช้ตระกล้าขนาด 12 นิ้ว ทำเป็นถาดเพาะ ใส่มะพร้าวสับละเอียดรองก้น 1 ส่วน 4 ของตระกล้า ตามด้วยสเปกนัมมอส รดน้ำให้ช่ำ ประมาณ 2 วัน ก่อนนำเมล็ดลงไปปลูกและนำตระกล้าขนาดเท่ากันมาปิดด้านบน เพื่อช่วยในการรดน้ำไม่กระเด็น”

หลังจากต้นกล้าได้ขนาด คุณกำไร จะนำมาปลูกลงกระถาง ขนาด 2 นิ้ว โดยจะใช้เครื่องปลูกที่มีความโปร่งแต่สามารถเก็บความชื้นได้ดี และยาวนาน  ซึ่งประกอบด้วยขุยมะพร้าวสับละเอียดผสมกับทรายหยาบในอัตราส่วน 2:1

“หม้อข้าวหม้แกงลิง จะใช้เวลาปลูกดูแลจนได้ขนาดสามารถจำหน่ายได้จะอยู่ประมาณ 1 ปีเต็ม(ต้นเล็ก) แต่ของเราจะมีขนาดตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยมีขนาดกระถางตั้งแต่ 2 นิ้ว 3 นิ้ว และ 6 นิ้ว  ราคาจะเริ่มตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป แล้วแต่ขนาดของแต่ละต้น”

การดูแลรักษา ให้น้ำ แดด ปุ๋ย

การเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้ออกหม้อและเติบโตจะต้องอาศัยปัจจัยที่ประกอบด้วย หนึ่ง ปริมาณแสง จะต้องอยู่ระหว่าง 50-80 เปอร์เซ็น และควรได้แสงแดดไม่น้อยกว่า 5 ชม. ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง  สอง ความชื้นในการเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้ออกหม้อ จะต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมากกว่า 50 เปอร์เซ็น แต่ต้องไม่แฉะ และสาม การให้น้ำนับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่จะต้องให้ดินเปียกชื้นอยู่เสมอถ้าดินแห้งแม้แต่วันเดียวระบบรากอาจจะเสียไป เนื่องจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชที่ชอบน้ำมาก ซึ่งการให้น้ำเราจะให้น้ำวันละ 1 ครั้ง (ช่วงเช้า)

การให้ปุ๋ย โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณกำไร จะให้ปุ๋ยออสโมโค้ช ในช่วงที่ต้นกล้าแตกใบขึ้นประมาณ 3 ใบ กับช่วงที่ทำการเปลี่ยนกระถาง จะไม่ให้หลังจากต้นสมบูรณ์และแข็งแรงแล้ว เนื่องจากการให้ปุ๋ยในช่วงนี้จะเป็นการไปเร่งให้ใบและต้นสมบูรณ์ ทำให้ต้นไม่จำเป็นต้องออกกระเปาะมาดักแมลงเพื่อเป็นปุ๋ย

เทคนิคการเลี้ยงให้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงให้ต้นสวย ออกกระเปาะ และให้หม้ออยู่ได้นานนั้น คุณกำไรแนะนำว่า ควรให้น้ำลงไปในหม้อ และโดดแดดอย่างเต็มที่ เพียงเท่านี้ต้นก็จะสมบรูณ์และอยู่ได้นาน

ท้ายนี้ คุณกำไร ฝากบอกกับผู้ที่เพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิง ว่าไม้พวกนี้ จะสวยแค่เล็กๆ ถ้าไม่มีใจรัก จะเริ่มดูแลยาก  เนื่องจากเป็นไม้ที่กินพื้นที่ จะไม่สวยแค่ในกระถางเล็ก ดังนั้นจำเป็นต้องคอยดูและคอยเปลี่ยนกระถางให้เหมาะกับขนาดต้น เท่านี้ก็จะมีต้นไม้กินแมลงที่สมบูรณ์มีกระเปาะให้เห็นตลอดทั้งปี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกำไร วรพานิชย์ โทรศัพท์ 08-1753-1864

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561