พณ.เร่งปั๊ม “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” ทั่วประเทศ นำไฮเทคเพิ่มยอดร้าน จูงใจซื้อขาย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า ขณะนี้กำลังเร่งติดตั้งเครื่องรูดบัตร อีดีซี ในเฟสที่ 2 ตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอีก 2 หมื่นร้านค้า เพื่อขยายความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช้บริการในการรูดบัตรซื้อสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะทำให้มีร้านธงฟ้าประชารัฐครบ 4 หมื่นร้านค้า ตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันกำลังพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น นำร่องจากร้านค้าทั้ง 4 หมื่นแห่ง เป็นโชห่วยมืออาชีพ โดยเพิ่มการให้บริการและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น การใช้คิวอาร์โค้ดในการซื้อขายสินค้า พร้อมกับเพิ่มจำนวนร้านค้ารายย่อยระดับจังหวัดรองและทุกอำเภอทั่วประเทศ ก็จะทำให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเกิน 6 หมื่นแห่ง ในระยะต่อไป ซึ่งจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้

“ตอนนี้กำลังพัฒนา 2 ด้าน คือ พัฒนาระบบเพิ่มการชำระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามยุคสังคมดิจิทัล และ พัฒนาระบบให้ต้นทุนสินค้าต่ำลงกับผู้ผลิตสินค้า โดยเน้นลดค่าขนส่งและจัดทำสินค้าคุณภาพราคาต่ำ จัดทำเป็นมุมสินค้าธงฟ้าประชารัฐ พร้อมกับเปิดให้ร้านค้าธงฟ้าเป็นแหล่งรับซื้อและกระจายสินค้าชุมชนสินค้าท้องถิ่น เช่น ข้าว ผลไม้ หรืออาหารแปรรูป ซึ่งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ จะทำให้ผู้ขายทราบว่ามีการซื้อขายสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าใด เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการและกระจายสินค้าสู่ชุมชน รวมถึงผู้ซื้อได้สินค้าตรงตามความต้องการ ต่อไปก็จะขยายให้แต่ละร้านค้าเข้าตลาดค้าออนไลน์ต่อไปด้วย ถือเป็นการรับมือการแข่งขันค้าปลีกกับค้าปลีกขนาดใหญ่” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า สำหรับการกำกับดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการสมัครเข้าเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยกระทรวงฯ จะมีการตรวจสอบร้านค้า และจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะปลดออกจากโครงการ และยึดคืนเครื่องรูดบัตรทันที สำหรับยอดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2560 – 8 พฤษภาคม 2561 มียอดใช้จ่ายไปแล้ว 25,986 ล้านบาท จากงบประมาณผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ในทางเศรษฐกิจเงินที่ใช้จ่ายจะหมุนเวียนในระบบ 3-4 รอบ ก็จะเกิดเงินหมุนเวียนต่อเศรษฐกิจเดือนละ 2 หมื่นล้านบาท

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า กำลังเร่งรัดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าโครงการฝึกอาชีพให้เกิน 7 ล้านคน ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ จากผู้มีสิทธิฯ 11.4 ล้านคน และขณะนี้สมัครเข้าโครงการแล้ว 6.4 ล้านคน

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์