คึกคัก “กินเข่าค่ำ” วิถีโบราณสูงเนิน

นครราชสีมา – ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานงานกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2561 ที่โบราณสถานปราสาทเมืองแขก ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 1,036,300 บาท โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนพร้อมใจแต่งกายย้อนยุคชมแสง สี เสียง นิรกรรมเหนือลุ่มน้ำลำตะคองและกินเข่าค่ำแบบประเพณีโบราณของชาว   สูงเนิน

นายรักชาติ เปิดเผยว่า ประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รูปแบบการจัดงาน  ชูจุดเด่นแห่งดินแดนอารย ธรรมศิลปะทวารวดี ผู้มาร่วมงานร่วมนั่งล้อม วงรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นถิ่น กินเข่าค่ำ ชมการแสดงจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง ชุด “ศรีจนาศะปุระ” เรื่อง “นิรกรรมเหนือลุ่มน้ำลำตะคอง” บอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด