เร่งช่วยราคาสับปะรดตกตํ่า จัดคาราวานส่งขายหลายจว.

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นายชลังค์ ลอยสูงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากชาวไร่สับปะรดในพื้นที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศ ล่าสุด ธ.ก.ส.ได้ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ด้วยการรวบรวมผลผลิตกระจายไปจำหน่ายนอกพื้นที่ โดยเตรียมปล่อยคาราวานขนส่งสับปะรดเที่ยวแรก น้ำหนัก 17.5 ตัน ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ที่หน้า ธ.ก.ส. สาขา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กระจายสินค้าไปยังจังหวัดใกล้เคียงและ กทม. จากนั้นจะรวบรวมส่งไปตลาดเป้าหมายพื้นที่อื่นให้ครบ 500 ตัน ในราคารับซื้อ กิโลกรัมละ 4 บาท สูงกว่าแผงรายย่อยรับซื้อที่ กิโลกรัมละ 1.50 บาท เลือกสับปะรดที่มีคุณภาพและรสชาติดีสำหรับบริโภคผลสด

นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย รองประธานสภาเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า แนวทางการระบายผลผลิตสับปะรดของ ธ.ก.ส. น่าจะมีปัญหา ชาวไร่ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อส่งผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อการส่งออก และมีการประเมินจากโรงงานสับปะรดกระป๋องช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้ จะมีผลผลิตส่วนเกินถึง 6 หมื่นตัน ปัจจุบัน ผลกระทบจากการส่งออกทำให้โรงงานบางแห่งมีการกำหนดวันผลิตและคัดเลือกสับปะรดที่มีคุณภาพตามที่ต้องการเท่านั้น ชาวไร่จำนวนมากที่ถูกโรงงานคัดผลผลิตทิ้งต้องนำไปขายเป็นอาหารสัตว์ราคา กิโลกรัมละ 1 บาท จากต้นทุน กิโลกรัมละ 4.60 บาท ส่วนการรับซื้อที่แผงรายย่อยผู้ขายจะต้องจองวันตัดสับปะรดล่วงหน้า และมีการซื้อขายเฉพาะผู้ค้าขาประจำเท่านั้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน