เครื่องอบหมากแบบพาความร้อนฯ เพิ่ม’คุณภาพผลผลิต-รายได้เกษตรกร’

ปัจจุบันภาคใต้มีพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตร มีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นตลอดปี ทำให้มีพืชทางการเกษตรมากมาย รวมถึง หมาก เป็นพืชที่ปลูกกันมาก และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งหมากแห้ง และหมากสด

ปกติเกษตรกรจะนำหมากสดไปตากแดดเพื่อทำเป็นหมากแห้ง สามารถตากแดดแบบทั้งลูก และแบบผ่าซีกก่อนตากแดด การตากแดดแบบทั้งลูกจะใช้เวลา 25-30 วัน จะได้หมากแห้งตามต้องการ และนำหมากออกจากเปลือกได้

ส่วนวีธีผ่าสดแบบผ่าซีกก่อนตากแดด จะใช้เวลาตากประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้ง 2 วิธีมีข้อจำกัดจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ หากแสงแดดไม่เพียงพอ หมากจะมีความชื้น และเกิดเชื้อรา

นายเฉลิมพล เสนเรือง และ นายสัจพงษ์ สิงห์พันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม คิดค้นสร้าง “เครื่องอบหมากแบบพาความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า” ที่เกิดจากการเรียนรู้การทำงานของระบบไฟฟ้า

โดยตัวเครื่องจะควบคุบความร้อนด้วย Heater เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนในอุตสาหกรรม เมื่อมีกระแสไหลผ่านลวดตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูง ลวดตัวนำจะร้อน ส่วนตัวควบคุมเครื่องจะใช้ตัวควบคุมแบบ PID โดยใช้ Arduino เป็นส่วนประมวลผล และมีโปรแกรมในการสั่งการควบคุมเครื่องอบหมาก

การทำงานของระบบไฟฟ้าดังกล่าว สามารถอบหมากให้แห้งเหมือนตอนนำไปตากแดด และได้ผลดีกว่า ทั้งยังลดระยะเวลาในการตากผลหมาก ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณที่เพียงพอในการส่งออก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ผู้สนใจเครื่องอบหมากแบบพาความร้อนฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายอาคม ลักษธสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทร 08-9992-2082

 

บทความก่อนหน้านี้ชื่อพันธุ์ ชายมะเหมี่ยว
บทความถัดไปชื่อพันธุ์ ทองสมพงษ์