ส.อาหารสัตว์ ยันรายใหญ่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ต่ำกว่า 8 บาท/กก.

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือเวียนสมาชิก หลังหารือกระทรวงพาณิชย์ กำหนด 3 แนวทางหลักแก้ปัญหาราคาข้าวโพดในประเทศตกต่ำ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ให้สมาชิกกลุ่มที่มีการนำเข้าข้าวสาลี ทำการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือน ต.ค-ธ.ค.จำนวนสัดส่วนเทียบเคียงการนำเข้าเฉลี่ยในอัตรา 1: 1.5 คือนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.5 ส่วน เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ 1 : 1 ทั้งนี้ เพื่อช่วยระบายข้าวโพดและผ่อนคลายสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล้นตลาดในปัจจุบัน

แนวทางที่2 กรมการค้าภายใน จะเชิญบริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือ มาพูดคุยถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ปัจจุบันและจะวางมาตรการเป็นรายบริษัทต่อไป และ แนวทางที่ 3.ทางสมาคมได้เสนอให้รัฐพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับจัดเก็บสต็อกข้าวโพดให้นานขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับจะนำไปพิจารณาต่อไป

“กรมการค้าภายใน ทราบดีว่ามีผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใดบ้าง ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี โดยเฉพาะรายใหญ่ๆอย่าง ซีพี เบทาโกร แหลมทอง ไทยฟู้ดส์ คาร์กิลล์ มีทส์ ก็ปฏิบัติตามด้วยดีมาโดยตลอด และไม่เคยรับซื้อข้าวโพดที่ความชื้น 14.5% ในราคาต่ำกว่ากก.ละ 8 บาทเลย ขณะเดียวกันกรมฯก็รู้ว่าอีกหลายบริษัทงดซื้อข้าวโพดหรือซื้อในอัตราที่น้อยมาก ” นายพรศิลป์ กล่าว