อึ้ง! เอเยนต์ที่พักออนไลน์เก็บค่าต๋ง 35% ดันเก็บภาษีเข้ารัฐ-ปรับเป้าท่องเที่ยวเป็น 38 ล้านคน

“พงษ์ภาณุ” ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพิ่งตื่น หลังทราบ เอเยนต์รับจองที่พักแบบออนไลน์ หรือโอทีเอ เก็บค่าธรรมเนียมสูงถึง 35% เตรียมเสนอรัฐบาลเก็บภาษี กันเงินรั่วไหลคืนบริษัทแม่ในต่างประเทศ ดันปรับเป้านักท่องเที่ยวปีนี้เป็น 38 ล้านคน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการหารือกับภาคเอกชน เพิ่งรับรู้ปัญหา เอเยนต์รับจองตั๋วเครื่องบินและที่พักแบบออนไลน์ (โอทีเอ : Online Travel Agency) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองห้องพัก โรงแรมสูงถึง 30-35% ของราคาห้องพัก เป็นอัตราที่สูงจนน่าตกใจ ค่าโรงแรมที่พักถือเป็นค่าใช้จ่าย 30% ของรายจ่ายท่องเที่ยว ดังนั้นปี 2561 คาดว่ารายได้ของโรงแรม ที่พักน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 1 ล้านล้านบาท
“จะนำเรื่องโอทีเอที่เรียกเก็บคอมมิสชั่นสูง และไม่นำรายได้เข้าระบบภาษี หารือกับรัฐบาล เพื่อป้องกันเงินภาษีของไทยรั่วไหล เพราะเงินรายได้ของโอทีเอจะถูกส่งไปยังบริษัทแม่ อาทิ สิงคโปร์ โดยไม่เสียภาษี ส่วนรายได้ที่เหลือของโรงแรมประมาณ 65-70% ของราคาห้องพักเท่านั้นที่อยู่ในระบบ”
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ สำรวจผลการนำเทคโนโลยีในสถานประกอบการที่พักโรงแรม จากกลุ่มตัวอย่าง 425 แห่ง ห้องพักเฉลี่ย 87 ห้อง ราคาเฉลี่ย 1,488 บาท แบ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก 143 แห่ง มีห้องพักเฉลี่ย 126 ห้อง ราคาเฉลี่ย 2,391 บาท เมืองท่องเที่ยวรอง 282 แห่ง มีห้องพัก เฉลี่ย 66 ห้อง ราคาเฉลี่ย 1,029 บาท จากสถานประกอบการห้องพักทั่วประเทศ 20,475 แห่ง มีห้องพัก 774,062 ห้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ราคาห้องพักเมืองหลักจะสูงกว่าเมืองรอง 2 เท่าตัว
ผลการสำรวจที่พักในพื้นที่เมืองหลักมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิตอลมากกว่าเมืองรอง ยังปัญหาเรื่องการสื่อสารในภาษาต่างประเทศในเมืองรอง และใช้โอทีเอเป็นช่องทางจำหน่ายส่งผลให้ต้นทุนสูง เพราะต้องจ่ายค่าคอมมิสชั่น
สำหรับยอดนักท่องเที่ยวเดือนเม.ย.2561 มีนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ 3,092,725 คน ขยายตัว 9.38% จากปีก่อน ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกมากที่สุด 2,149,095 คน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ ขยายตัวสูงถึง 14.46% และ 12.60% รายได้เดือนเม.ย. 157,438 ล้านบาท ขยายตัว 12.52% จากปีก่อน

ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 13,701,411 คน ขยายตัว 13.97% สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 730,750 ล้านบาท ขยายตัว 17.55% สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย  มี.ค. มี 12.31 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว 4.32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จำนวน 86,643 ล้านบาท ขยายตัว 9.72% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

“จากยอดนักท่องเที่ยวและรายได้ในช่วง 4 เดือนแรกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งรายได้และจำนวน จนอาจทำให้ปีนี้ จำนวน นักท่องเที่ยวอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็น 37-38 ล้านคน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อช่วงต้นปีประมาณ 35 ล้านคน”

ที่มา : ขอบคุณขัอมูลจากข่าวสด