ปปส.ติวเข้ม 8 จว. ดันกัญชงพืชศก.

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการงานควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีคณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ระดับจังหวัด จาก 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก แพร่ เพชรบูรณ์ ปทุมธานี และขอนแก่น รวมทั้งชุดปฏิบัติการตรวจเฮมพ์ 14 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.กว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม

นายชลัยสิน กล่าวว่า ต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ หรือกัญชง และพิจารณาอนุญาตให้การปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง ยอมรับว่า ป.ป.ส.เป็นห่วงว่า อาจมีการลักลอบปลูกกัญชาปะปนกับกัญชง จึงต้องมีการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสม มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ต่ำกว่า ร้อยละ 0.3 และต้องมีการตรวจวัดปริมาณสาร THC ของกัญชงที่ปลูก ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ต่อน้ำหนักแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด จึงกำหนดแผนงานช่วงแรกในการพัฒนาพันธุ์ไว้ 3 ปี

“ป.ป.ส.พยายามคลี่คลายปัญหา เพื่อให้สามารถปลูกกัญชงได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการสิ่งทอและเส้นใย ปัจจุบันต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจุบันมี 4 จังหวัดรวม 8 อำเภอ จำนวนกว่า 190 ไร่ ที่ทดลองปลูกกัญชงอยู่ โดยมีสถาบันวิจัยพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลต่อไป” นายชลัยสิน กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน