“ขิงแดง” พืชเสริม รายได้หลัก ปลูกแล้วที่แก่งคอย สระบุรี

จากปัญหาราคา ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้เกษตรกรหลายคน หลายกลุ่ม หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำการเกษตรแบบผสมผสานนั้นเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน การทำการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในบ้านเรานั้นจะให้ความสนใจกับพืชที่จะนำมาปลูกซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกพืชที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ไม่ค่อยเกิดโรคและแมลง ให้ผลผลิตเร็ว ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้น มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดและที่สำคัญต้องเป็นพืชที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อพืชหลักมาปลูกผสมกับพืชหลักที่ทำอยู่

คุณสมศักดิ์ บรรณดาล เกษตรกรวัย 38 ปี แห่งบ้างบังทองหลาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเกษตรคนหนึ่งที่หันมาให้ความสนใจทำการเกษตรแบบผสมผสาน จนประสบความสำเร็จทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

พี่สมศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า เขาเป็นชาวสวนมาตั้งแต่กำเนิด มีอาชีพทำสวนผลไม้ที่รับช่วงมาจากพ่อและแม่ที่ทำไว้ซึ่งในตอนนั้นการทำการเกษตรของเขาต้องประสบกับปัญหาทั้งเรื่องของโรคและแมลงที่มารบกวนอยู่บ่อยๆราคาผลผลิตที่ปลูกตกต่ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรพี่สมศักดิ์เกิดความเสียหาย ขายไม่ได้ ขายได้ก็ได้ราคาที่ถูก พี่สมศักดิ์จึงต้องปรับเปลี่ยนพืชปลูกอยู่ตลอดเวลา

“เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกข้าวโพด ทำนา ปลูกกล้วยน้ำว้า มะม่วงแก้ว แต่ด้วยปัญหาของโรคและแมลงที่มารบกวน ราคาที่ตกต่ำ ทำให้ผมต้องเปลี่ยนมาปลูกส้มโอ ซึ่งในขณะความรู้ในการปลูกส้มโอก็ไม่มี ต้องอาศัยดูจากเพื่อนบ้านที่ทำและศึกษาเองในบ้างส่วน และไม่นานสวนส้มโอของผมก็ให้ผลผลิตออกมาจำหน่ายทำให้มีรายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัวแต่ด้วยส้มโอยังไม่สามารถทำรายได้เท่าที่ควร ผมจึงต้องหาพืชเสริมมาปลูกเพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างที่รอส้มโอให้ผลได้เต็มที่”

“จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ผมหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานด้วยการหาพืชเสริมที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าพืชหลักที่ทำอยู่มาปลูกแซมในพื้นที่ของสวนส้มโอที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งในขณะนั้นเองพี่ชายของภรรยาที่มีอาชีพปลูกขิงแดงขายก็ได้เข้ามาแนะนำให้ผมปลูกขิงแดงขายไปพร้อมๆกับการทำสวนส้มโอ ซึ่งในขณะนั้นเองผมก็เกิดความสนใจ เพราะเห็นว่าพืชชนิดนี้เป็นพืชที่มีราคาดีมีการดูแลรักษาง่าย ขายได้ทั้งดอกและต้น สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทั่วไป ที่สำคัญเป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงเหมาะกับการปลูกแซมในสวนส้มโอ” พี่สมศักดิ์ กล่าว

ปลูกเสริม เพิ่มรายได้

หลังจากที่ได้ฟังและได้เห็นความต้องการของตลาดที่เข้ามารับชื้อจากพี่ชายของภรรยาทำให้พี่สมศักดิ์เกิดความสนใจในพืชตัวนี้และนำมาปลูกในพื้นที่ว่างของสวนส้มโอที่เป็นพืชหลัก แต่ด้วยความรู้ที่ยังมีไม่มากเกี่ยวกับวิธีการและการดูแลอีกทั้งยังเป็นการเริ่มปลูกครั้งแรกพี่สมศักดิ์จึงเริ่มต้นปลูกเพียง 60 หลุมเท่านั้น

“ขิงที่ปลูกจำหน่ายนั้นจะมีทั้งหมดสามสีด้วยกัน คือสีแดง สีชมพู และสีบานเย็น  ซึ่งแต่ละสีจะมีระยะปลูกระหว่างต้นและแถวห่างกัน 60x 80 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร โดยขั้นตอนการปลูกนั้นจะขุดหลุมทิ้งไว้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน ใส่ปุ๋ยคอกลงไปผสมกับดินก้นหลุม จากนั้นก็นำหน่อขิงแดงประมาณสามหน่อลงหลุม กลบดินและรดน้ำ”

“การให้น้ำในช่วงแรกที่ปลูกจะให้วันเว้นวัน พอหนึ่งถึงสองอาทิตย์ผ่านไปการให้น้ำจะมีระยะวันให้ที่ห่างมากขึ้นโดยจะรดวันเว้นสามวัน ทำการแต่งกิ่งและพรวนดินรอบๆกอทุกๆ เจ็ดวัน”

“ใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากเศษอ้อยซึ่งจะมีสองสูตรด้วยกันคือ สูตรที่ 1 จะใส่เพื่อเร่งการแตกกอและการเจริญเติบโตของลำต้นซึ่งใส่ในช่วงที่พืชเริ่มปลูกจนถึงสี่เดือน สูตรที่ 2จะใส่เพื่อเร่งการออกดอกซึ่งใส่ในช่วงสี่เดือนหลังก่อนการนำไปขายโดยแต่ละสูตรจะมีระยะในการใส่ห่างกันสองเดือน ”

หลังจากที่ดูแลและใส่ปุ๋ยจนครบเจ็ดเดือนขิงแดงที่พี่สมศักดิ์ปลูกก็จะถูกจำหน่ายให้กับพ่อค้าในรูปแบบขายยกกอ ซึ่งขนาดและรูปทรงของกอที่มีความเหมาะสมจะอยู่ที่ 20 หน่อต่อกอ ความสูง 70-150 เซนติเมตร ดอก 3-5 ดอก ราคากอละ 100 บาท

จากนั้นไม่นานขิงแดงก็กลายเป็นพืชเสริมที่ทำรายได้ให้กับพี่สมศักดิ์มากว่าพืชหลักที่ทำอยู่  เพราะด้วยราคาที่สูงและสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมากทำให้เขาสามารถมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

“ด้วยความเป็นพืชที่ดูแลง่ายโตอย่างรวดเร็ว ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขิงแดงที่ปลูก 60 หลุม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีทั้งหมด 10 ไร่” พี่สมศักดิ์ กล่าว

ผลิตจำหน่าย จัดสวนกลางแจ้ง ตลาดรับชื้อ แหล่งใหญ่ที่ปราจีนบุรี

จากการเป็นพืชที่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีทำให้ขิงแดงถูกนำไปใช้เป็นไม้จัดสวนเพราะด้วยสีสันที่สดบวกกับความสวยงามของดอกที่มีเอกลักษณ์ทำให้คนนิยมนำมาปลูกเพิ่มสีสันภายในสวนกันเป็นจำนวนมาก

“เป็นพืชที่มีความต้องการ ราคาก็ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งดอกและต้น ใช้พื้นที่ปลูกก็น้อย ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ผมจึงหันมาจริงกับการปลูกขิงแดงขายเป็นไม้ประดับจัดสวนส่งให้กับพ่อค้าที่มารับชื้อจากพี่ชายของภรรยา”

“ในหนึ่งเดือนจะมีพ่อค้าจากตลาดดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี เข้ามารับชื้อ สองครั้งโดยจะมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ซึ่งเขาจะเข้ามาดูและขุดเองที่สวน ซึ่งในแต่ละครั้งจะจำหน่ายได้มากถึง 200 กอ” พี่สมศักดิ์ กล่าว

พี่สมศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า หลักจากที่พ่อค้าเข้ามาขุดขิงแดงออกไปแล้วหลุมที่ขุดก็จะว่าง ตนจึงทำการขุดแยกหน่อจากก่อข้างๆมาปลูกทดแทนซึ่งไม่ต้องเสียเงินชื้อหน่อใหม่มาปลูก

สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมหรือมีคำถาม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปลูก การดูแล ตลาดรับชื้อท่านสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ พี่สมศักดิ์ และพี่สมปอง บรรณดาล บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 9 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 086-131-9640

เผยแพร่ครั้งแรก วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561