ประจวบฯ เร่งระบาย สับปะรด แก้ราคาร่วงหนัก

วันที่ 30 พฤษภาคม นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถขนส่งลำเลียงผลผลิตสับปะรดผลสดไปยังประชาชนทั้งจังหวัดและตลาดปลายทางทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดทุกภูมิภาค ตามโครงการไทยช่วยไทย บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่ผ่านมามีการระบายผลผลิตสับปะรดส่วนเกินจากการผลิตของโรงานแปรรูปเพื่อการส่งออกแล้วกว่า 22.800 ตัน ในราคารับซื้อ กิโลกรัมละ 4 บาท เพื่อรักษาระดับราคาจำหน่ายที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต ขณะที่ผลผลิตตกต่ำเหลือเพียง กิโลกรัมละ 1.15 บาท คาดว่าจะระบายผลผลิตส่วนเกินได้ปลายเดือนมิถุนายน

นายพัลลภ กล่าวว่า สำหรับขบวนรถขนส่งล่าสุดมีเป้าหมายส่งผลผลิตไปกระทรวงมหาดไทย 29 ตัน กองบิน 5 ของเมืองประจวบฯ จำนวน 5 ตัน เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ตัน และกระจายผลผลิตสับปะรดแจกประชาชนทั้งจังหวัด 35 ตัน ขณะนี้ธนาคาร ธ.ก.ส. เร่งกระจายผลผลิตสับปะรดผลสดไปจังหวัดต่างๆ อีก 500 ตัน รวมทั้งจัดซื้อเพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์นำสับปะรดไปผลิตอาหารสัตว์ 1,300 ตัน ขณะที่ กอ.รมน.จังหวัด นำสับปะรดส่งให้หน่วยทหารทั่วประเทศ 416.35 ตัน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์