“ทหารม้า 6” ร่วม รพ.กาฬสินธุ์ ใช้ “อาชาบำบัด” เด็กออทิสติก

ที่บริเวณลานฝึกม้าภายในกองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ท. บดินทร์ อุปสาร ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 6 นางสมคิด สุทธิพรม หัวหน้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และ นายเรืองยศ ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะครูพี่เลี้ยง ได้นำเด็กพิเศษออทิสติกในความดูแลจำนวน 20 ราย เข้าร่วมโครงการอาชาบำบัดออทิสติก

นางสมคิด เปิดเผยว่า โครงการอาชาบำบัดมีประโยชน์ในการฟื้นฟูสุขภาพและรักษาบุคคลออทิสติก    ทั้งกายและจิตใจ โดยการเดินของม้าจะช่วยกระตุ้นผู้ป่วยในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการ การเคลื่อนไหว จังหวะการเดิน และส่งผลต่อการจดจำ ระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ช่วยให้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อเด็กออทิสติกลดน้อยลง ทำให้มีสมาธิ สามารถควบคุมอารมณ์และประสาทสัมผัสได้ดี ส่งผลโดยรวมให้พัฒนาการของเด็กออทิสติกที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการอาชาบำบัดออทิสติกดีขึ้นจากที่เคยเป็นอยู่อย่างเห็นได้ชัด

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน