อ่างใหญ่พร้อมรับน้ำฝน

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว      ยกเว้นภาคใต้ กรมชลประทานดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางช่วงฤดูฝน ปี 2561 ที่ได้วางไว้ สถานการณ์ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาณน้ำ รวม 45,848 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 60% ของความจุ ปริมาณน้ำใช้การได้ 21,929 ล้านลบ.ม. หรือ 42% ของความจุรับน้ำได้อีก 30,089 ล้านลบ.ม.

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวม 12,979 ล้านลบ.ม. หรือ 52% ปริมาณน้ำใช้การได้ 6,283 ล้านลบ.ม. หรือ 35% มากกว่าปี 2560 ประมาณ 2,039 ล้านลบ.ม.

มีแนวทางบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานวางมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น คาดการณ์และติดตามสภาวะทางอุตุฯ อทุกวิทยา การบิรหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ระบบพยากรณ์และเตือนภัย การเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด