สดจากเยาวชน : เด็กจูงม้า-ม้าจูงเด็ก คาวบอยน้อยเพชรบุรี

“มัณฑนา ชอุ่มผล”

หลายหมู่บ้านในประเทศไทยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำหมู่บ้านจนประสบความสำเร็จและกลายเป็นชุมชนต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ ดูเป็นตัวอย่างและกลายเป็นที่เรียนรู้ดูงานระดับประเทศ

บ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งสำคัญของเพชรบุรีเช่นกัน แต่สิ่งที่ดึงดูดให้คนดูงานมาท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่เพียงการทำการเกษตรแบบพอเพียง แต่คือการท่องเที่ยวชุมชนสไตล์คาวบอย และมีการท่องเที่ยวบนหลังม้าเป็นเอกลักษณ์การท่องเที่ยวของชุมชน

“เราดึงเด็กๆ มาช่วยดูแลม้าเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดและฝึกสมาธิด้วย เพราะคนที่จะมาดูแลม้าได้ต้องมีสติ ถ้าไม่จดจ่ออยู่กับม้า ก็จะตกม้าบ้าง หรือโดนม้าดีดบ้าง เด็กๆ ที่ผ่านการฝึกจะได้มาดูแลม้าให้นักท่องเที่ยวขี่” วัชระ วรรณขำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฝึกสอนเด็กๆ ให้ดูแลม้า กล่าวถึงข้อดีของการฝึกสอนม้า 

แต่เดิมชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ยังไม่มีถนน จึงต้องใช้ม้าเป็นพาหนะในการเข้าออกหมู่บ้าน แต่เมื่อมีถนนชาวบ้านใช้รถยนต์แทน ม้าจึงค่อยๆ ห่างหายไปจากชุมชน เมื่อ ผู้ใหญ่ชูชาติ วรรณขำ นำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้พัฒนาชุมชนจนกลายเป็นหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้คนมาเรียนรู้ดูงาน และนำวิถีคาวบอยเข้ามาเป็นสไตล์ของศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านน้ำทรัพย์ จึงนำการเลี้ยงม้าเข้ามาในชุมชนอีกครั้ง

“ผมใช้ม้ามาจูงเด็กๆ ออกให้ห่างจากม้าเม็ดหรือยาเสพติดครับ พอกิจกรรมนี้เข้ามา เด็กๆ ก็เริ่มเข้ามาสนใจม้า อยากจะมาขี่ม้า จูงม้า พอนักท่องเที่ยวให้ทิป ให้ค่าขนมเด็กๆ บ้าง บางคนก็ได้ค่าเทอมจากกิจกรรมนี้ เขาก็เลยยิ่งสนใจ ใส่ใจการเลี้ยงม้ามากยิ่งขึ้นครับ” ผู้ใหญ่บ้านชูชาติ วรรณขำ เล่าถึงกิจกรรมที่ต่อยอดมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นจุดเด่นของชุมชน

ทุกวันหยุด เด็กๆ ที่มีหน้าที่ดูแลม้า จะต้องมาเตรียมตัวอาบน้ำม้า เช็ดตัว แต่งตัวให้ม้า ดูแลความเรียบร้อย เมื่อคณะดูงานจากที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาดูงานการเกษตร ทั้งสวนมะนาวแบบอินทรีย์และการทำปุ๋ย โรงเผาถ่านที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ของชุมชนแล้ว ก็จะมาจบที่กิจกรรมการดูเด็กๆ ฝึกม้าและลองขี่ม้าดูบ้าง

“เช้ามาพวกหนูต้องดูแลม้าให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ม้าก็เหมือนคน เราอาบน้ำให้เขา เขาก็สดชื่นแล้วก็จะอารมณ์ดี ไม่ดื้อไม่ซนเหมือนคนเรานี่แหละค่ะ” น้องเรย์ ด.ญ.รุ่งรัตน์ จ้อยจิตต์ เล่าถึงกิจกรรมที่ต้องทำทุกวันเมื่อมาดูแลม้าก่อนนักท่องเที่ยวจะมา

กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรของบ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นอกจากได้เรียนรู้เรื่องฐานการเกษตรต่างๆ แล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ชุมชน เช่น ริมเขื่อนแก่งกระจาน หรือเส้นทางรอบป่าชุมชน เด็กๆ สามารถพาไปขี่ม้าเที่ยวตามเส้นทางต่างๆ ได้ เพราะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว

ใครอยากชมกิจกรรมท่องเที่ยวบนหลังม้าและการใช้กิจกรรมเลี้ยงม้านำเด็กๆ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ติดตามรายการทุ่งแสงตะวัน ตอน “เด็กจูงม้า ม้าจูงเด็ก” วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนนี้ เวลา 06.25 น. ทาง ช่อง 3 ช่อง 33

ที่มา ข่าวสดออนไลน์