ระดมช่วย “สับปะรด” ล้นตลาด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ลานอเนกประสงค์ ห้างวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย   นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่งมอบสับปะรดน้ำหนักกว่า 5 ตัน ที่ปลูกในพื้นที่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้สั่งซื้อไว้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและหอการค้าจังหวัดหนองคาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ซึ่งช่วงนี้มีผลผลิตทั้งในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศออกมาสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสับปะรดตกต่ำ ซึ่งจังหวัดหนองคายถือเป็นแหล่งผลิตสับปะรดมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกที่ลงทะเบียนไว้มากถึง 10,400 ไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากกว่า 780 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท/ปี

ส่วนที่บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พล.ต. สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 รับมอบสับปะรดจากเกษตรกร ในโครงการ “ไทยช่วยไทยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร พร้อมแจกจ่ายให้กับกำลังพล และหน่วยทหารในพื้นที่ 6 หน่วย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 29, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29, โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา, กรมทหารราบที่ 3, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 และตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่ 23 จำนวน 3.5 ตัน

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยรับซื้อผลผลิตสับปะรดของเกษตรกร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ ทำให้ขณะนี้สามารถระบายผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดได้แล้วกว่า 3,000 ตัน จากทั้งหมด 22,000 ตัน พร้อมประสานขอความร่วมมือไปยังโรงงานแปรรูปสับปะรด ช่วยรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ แทนการสั่งซื้อจากจังหวัดอื่นเพื่อระบายผลผลิตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้ที่จะมีผลผลิตจำนวนมาก

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน