ชมงานผ้าขาวม้า “เหลืองหางขาว”

ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า กอง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอไทยร่วมใจบ้านกร่างท่าวัว หรือกลุ่มทอผ้าบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของไก่ชนเหลืองหางขาว ส่งเสริมการผลิตผ้าขาวลวดลายใหม่ชื่อว่า “เหลืองหางขาว” ขึ้น

“ผ้าขาวม้าเป็นผ้าทอที่คนไทยคุ้นเคย ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตมาเนิ่นนานทุกยุคสมัย ในจังหวัดพิษณุโลกมีกลุ่มทอผ้าบ้านกร่างเพียงกลุ่มเดียวที่ยังคงทอผ้าขาวม้าออกสู่ท้องตลาด สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ คือ  ผ้าขาวม้าตาเล็ก สีส้มเหลือง จึงเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีผ้าทอรูปแบบเพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม โดยช่วงระยะเวลา 2 เดือน ในการผสมผสานศาสตร์และศิลป์ จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กับเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก บนรากเหง้าวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่การคิดค้นออกแบบลวดลาย โดย นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่กระบวนการถักทอฝีมือของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านกร่าง จึงก่อเกิดเป็นผ้าขาวม้า     จากเส้นฝ้ายแท้ สีสันของไก่เหลือง หางขาว ได้แก่ น้ำตาล เหลือง ขาว และดำ”

สำหรับผ้าขาวม้าต้นแบบ “เหลืองหางขาว” จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการผ้าขาวม้า ร่วมกับ ผ้าขาวม้าโบราณและผ้าขาวม้าจากการประยุกต์พัฒนาของกลุ่ม ตลาดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า ชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน นี้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด