เสนอ “ท่าขนุน” พื้นที่ภัยพิบัติช้างป่า นอภ.ทองผาภูมิเตรียมหารือผู้ว่าฯ กาญจน์ แก้ปัญหา “คน-ช้าง” อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

จากกรณีช้างป่าทองผาภูมิกว่า 50 เชือก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้าน      ท่าขนุน หมู่ที่ 2 บ้านองธิ หมู่ที่ 3 บ้านปรังกาสี โดยบุกทำลายพืชไร่ และทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย และล่าสุดได้ทำร้ายชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาเฝ้าระวังช้างในหมู่บ้านผาอ้นจนเสียชีวิต 1 ราย ต่อมา นายจิรชัย ถนอมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนุน ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศพื้นที่ที่ถูกช้างป่าบุกรุกเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

ว่าที่ร.ต. สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ ระบุว่า ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ จะมีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประกาศให้พื้นที่ตำบลท่าขนุนเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติจากช้างป่า สำหรับสถานการณ์ช้างป่าโขลงดังกล่าวยังคงหมุนเวียนออกหากินและทำลายพืชผลทางการเกษตร สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านปอมเป บ้านเสาหงส์ และบ้านผาอ้น โดยในทุกๆ คืน ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลท่าขนุน และเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ออกมาช่วยกันเฝ้าระวังและผลักดันช้างกลับเข้าป่าเพื่อป้องกันช้างเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรและทำร้ายชาวบ้าน ในส่วนของผู้นำหมู่บ้านได้ใช้เสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของช้างโขลงนี้เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงสถานการณ์และเตรียมพร้อมในยามค่ำคืน พร้อมทั้งประกาศห้ามใช้เส้นทางบ้านผาอ้น-บ้านท่าขนุน ซึ่งเป็นเส้นทางที่ติดแนวป่าและเป็นพื้นที่ที่พบว่าช้างโขลงนี้ออกหากิน

จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมช้างโขลงดังกล่าวพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเริ่มจากจำนวน 20-30 ตัว ในปี 2558 จนถึงปัจจุบันพบว่าช้างโขลงดังกล่าวมีจำนวนมากถึง 70 ตัว โดยจะออกมาจากป่ามาหากินในช่วงใกล้ค่ำและจะกลับเข้าป่าช่วงเวลา 05.00 น. ซึ่งปัญหาช้างทองผาภูมิกำลังเป็นความท้าทายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน