กุ้งตรังราคาขึ้น ขายได้ 1 ตัน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 7 และเขต 8 พร้อมด้วย นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตร และสหกรณ์จังหวัดตรัง นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดตรัง เดินทางไปยังสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรังเพื่อติดตามสถานการณ์ราคากุ้งขาว      แวนนาไม

นายมีศักดิ์ กล่าวว่า “การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไม สถานการณ์ราคากุ้งขณะนี้มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นผลมาจากกลไกทางการตลาด มีการปรับขึ้นประมาณ 20 บาท ต่อกิโลกรัม การที่เกษตรกรและสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรังได้รวมกลุ่มกันนำกุ้งออกมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดนั้น เพื่อเป็นการระบายกุ้งที่มีอยู่จำนวนมากให้ลดลงระหว่างรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งมาตรการของรัฐที่เปิดโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้ง จำนวน 10,000 ตัน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถขายได้คนละ 10 ตัน เพื่อให้เกิดการกระจาย แก้ปัญหาความเดือดร้อน หวังดึงราคากุ้งให้สูงขึ้นด้วยการรับซื้อกุ้งในราคาชี้นำตลาด ขณะนี้กำลังเริ่มต้น มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว 141 ราย คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้” นายมีศักดิ์ กล่าว

นายเจริญ หยงสตาร์ ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตั้งแต่นำกุ้งออกมาจำหน่ายประมาณ 1 สัปดาห์ มีประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อไปบริโภคจำนวนมาก ขณะนี้สามารถจำหน่ายกุ้งได้แล้วกว่า 1 ตัน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน