‘อุดรฯ’ จัดตลาดนัดขายข้าว-ทุกเดือน อย่าฉาบฉวย-ปลูกหลากหลาย

นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เผยการช่วยเหลือเกษตรกรพยุงราคาข้าวของชาวนาจังหวัดอุดรธานี ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเป็นกรณีเร่งด่วน ในฤดูการเพาะปลูก ปี 2559/2560 ผลการผลิตข้าวเปลือกออกมาน้อย เป็นข้าวเบา ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิจะมีการเก็บเกี่ยวในราคากลางเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดประมาณ 942,295 ตัน ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงสี ให้ซื้อในราคาที่สูงกว่าปกติ แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ในตอนนี้

ทางจังหวัดจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เชิญผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดและใกล้เคียงให้มากที่สุดเพื่อให้ข้าวที่จะออกสู่ตลาดให้ได้ราคาสูงมากที่สุด เบื้องต้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน ขายข้าวสารทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จะประสานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้รวบรวมข้าวของชาวนามาขาย พร้อมกันนี้จะประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคให้มาซื้อข้าว นอกจากนี้ จะจัดตลาดนัดขายข้าวให้พี่น้องชาวนาได้มาขายข้าวโดยตรงทุกเดือนหรือเดือนละครั้ง

ด้าน นางหนูนา เหล่าราช เกษตรกรบ้านเซ ตำบลบ้านเซ เผยว่า ในการช่วยเหลือขายข้าวของภาครัฐ ให้ขายข้าววันเดียวมันคงไม่ได้ช่วยเหลือชาวนาได้มากนัก หรือชาวนาจะได้มาขายข้าวของตัวเองได้ทุกคน เพราะชาวนาบางคนก็เก็บข้าวเปลือกไว้กิน บางคนชะลอเก็บข้าวเปลือกเอาไว้เพื่อให้ราคาข้าวดีกว่านี้ จำเป็นต้องขายข้าวเปลือกบางส่วนไปก่อน เนื่องจากต้องนำเงินไปใช้จ่าย ช่วยเหลือ อย่าทำแบบฉาบฉวย เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเอง ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดถ้าปลูกตามกระแสปลูกเยอะ จะล้นตลาด ต้องกลับมาวิถีชีวิตที่เราเคยทำปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ครึ่งหนึ่งปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ไม่ใช่ว่าจะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียว

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด