มทร. ธัญบุรี จัดทุน น.ศ. ลูกหลานชาวนา หางานมหาวิทยาลัยให้ทำ-พร้อมเปิดพื้นที่ขายข้าว

รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำอยู่ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย และมีชาวนาอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก มทร. ธัญบุรี มีครอบครัวของอาจารย์ บุคลากรมากกว่า 500 ครอบครัว ทั้งยังมีนักศึกษา และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกร

“มหาวิทยาลัยจะดูแลเรื่องสถานที่จัดจำหน่าย รวมถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบบรรจุถุงสุญญากาศ ตั้งแต่ 1-5 กิโลกรัม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ และช่วยยืดอายุเวลาการจัดเก็บข้าวสาร ทำให้ผู้สนใจสามารถซื้อข้าวได้เป็นจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิดที่จะซื้อข้าวสารจากเกษตรกรเพื่อนำมามอบเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน เพราะเป็นการขายตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค เกษตรกรที่สนใจติดต่อเข้ามาจำหน่ายข้าวได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ โทร. (02) 549-4990-2 และ (02) 549-4994-5” รศ.ดร. ประเสริฐ กล่าว

อธิการบดี มทร. ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สั่งการให้กองทุนพัฒนานักษศึกษาพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ ทุนละ 10,000-30,000 บาท ซึ่งการพิจารณาให้ทุนการศึกษาครั้งนี้จะมีความแตกต่างกันตามความเดือดร้อนและรายได้ของแต่ละครอบครัว เช่น หากครอบครัวนั้นๆ มีบุตรหลานวัยศึกษาหลายคน หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ก็จะพิจารณาให้ทุนมากหน่อย หรือจัดเพิ่มให้มากขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เสริมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยพร้อมจัดหางานภายในมหาวิทยาลัยให้ทำด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด