ทหารสระแก้ว ระดมกำลังพลช่วยชาวนาลงแขกเกี่ยวข้าว ลดต้นทุนชาวบ้าน

ชาวบ้านบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดย พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19  พร้อมกับชาวบ้าน ลงแขกเกี่ยวข้าวในนาข้าว ของนายจิตรวัธ วิสูตร อายุ อายุ 66 ปี นายอำพร พรมพงศ์ อายุ 55 ปี และนายประดิษฐ์ หลวงกินดา อายุ 47 ปี  ชาวนาบ้านด่าน หมู่ 5  ตำบลบ้านด่าน  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นพันธ์ข้าวหอมมะลิ หลังจากปลูกไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และช่วงนี้ต้นเดือน พฤศจิกายนข้าวเริ่มสุกพอดี ซึ่งเป็นครอบครัวชาวนาที่ขาดแคลนแรงงานเกี่ยวข้าว

นายจิตรวัธ วิสูตร อายุ อายุ 66 ปี กล่าวว่า เนื่องจากขาดแคลนแรงงานเกี่ยวข้าว ถ้าไปจ้างแรงงานค่าแรงงานก็ตกวันละ 300 บาท ถ้าไปจ้างรถเกี่ยวข้าวก็ตกไร่ละ 600บาท ค่าแรงงานก็สูง ลูกหลานก็ได้แยกย้ายไปมีครอบครัวหมดแล้ว โชคดีที่มีทหารของประชาชนมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและลดต้นทุน อีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว

พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 กล่าวว่า การนำกำลังพลออกมาช่วยชาวบ้านในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้มีการเก็บเกี่ยวผลผิต และส่วนใหญ่จะใช้วิธีการว่าจ้างแรงงานคน หรือเครื่องจักรกลในการเกี่ยวข้าว แต่ยังมีชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงินว่าจ้างแรงงาน ทางหน่วยทหาร จึงร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อออกช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับชาวนาที่มีฐานะยากจน และไม่มีเงินในการว่าจ้างแรงงานคนและรถเกี่ยวมาเก็บเกี่ยวผลผลิต

ด้านเจ้าของแปลงนา ได้กล่าวขอบคุณทหารและหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ซึ่งปกติแล้วการเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละปี ต้องใช้เวลานานกว่าเดือนจึงจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากจะจ้างแรงงานคนและรถเกี่ยว ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะค่าจ้างแพง ประกอบกับผลผลิตในนาข้าวได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จึงช่วยชาวนาได้อย่างแท้จริง