จ.ตราด ประกาศเตือนภัยจากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง และฝนตกสะสม วันที่ 16-20 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งออกประกาศเตือน ฉบับที่ 20 เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่ง

รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด แจ้งอีกว่า สำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ประกอบกับที่ผ่านมาจังหวัดตราดมีฝนตกต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อันเกิดจากฝนฟ้าคะนอง คลื่นลมแรง และลมกระโชกแรง อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ทางจังหวัดจึงได้กำชับให้ทุกอำเภอ ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการรับมือ โดยดูแลบ้านเรือนให้มีความแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ตัวบ้าน รวมทั้งงดใช้โทรศัพท์มือถือในที่โล่งแจ้ง

นายประธาน ยังบอกอีกว่า ส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ขอให้ตรวจสอบป้ายโฆษณาหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง หากพบว่าอาจไม่ปลอดภัยกับประชาชน ส่วนชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ส่วนตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งอำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง ขอให้ผู้ประกอบการที่พักเตือนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงอันตรายจากกระแสน้ำดูดออก หรือ Rip Current โดยขอให้นักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำทะเลขณะที่คลื่นลมแรง

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุด่วนได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3952-5727 – 30 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : มติชนออนไลน์