Thaitrade.com ขานรับนโยบาย “สมคิด” เดินสายสร้างเครือข่ายอีคอมเมิร์ซสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ หลังปรับโฉมเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อเตรียม  ความพร้อมการเป็นแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ของประเทศ หรือ National e-Commerce Platform

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เร่งให้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจากับพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาช่องทางเชื่อมต่อความร่วมมือ และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย อีกทั้ง ยังเร่งให้เดินสายโรดโชว์ผลักดัน พร้อมจุดประกาย ให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ค้าขายมากขึ้น โดยย้ำว่า การทำการค้าในโลกดิจิทัล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีตลอดไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ประเดิมโรดโชว์ Thaitrade.com ในสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งแพลตฟอร์มตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ได้แก่ Qoo10.sg เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในสิงค์โปร์, บริษัท Redmart     แพลตฟอร์ม Glocery ที่ได้รับความนิยมที่สุด และ Shopjj.co เว็บไซต์แฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทยก่อตั้งโดย startup สิงคโปร์ เพื่อส่งออกไปทั่วโลก และบริษัท Business Engineers Asia เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกผู้ส่งออกไทยทำการค้าในสิงคโปร์ ในขณะเดียวกัน กรมฯ ยังได้หารือหน่วยงานภาครัฐ Enterprise Singapore เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการบ่มเพาะ Startup โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ อีกด้วย

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “สิงคโปร์เป็นตลาดเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีความต้องการสินค้าไทย และผู้บริโภคภายในประเทศมีกำลังซื้อสูง อีกทั้ง  ชาวสิงคโปร์ยังหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้ามากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการส่งออกได้พัฒนาตัวเองและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากช่องทางการค้าออนไลน์ผ่านความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรของกรมฯ”

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำสิงคโปร์และกรมมีแผนที่สร้างลิ้งค์รวบรวมสินค้าไทยบนหน้าเว็บไซต์ (Thai Flagship Store) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ส่งออกไทยสามารถขยายช่องทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำ Marketing Campaign เพื่อกระตุ้นการซื้อขายให้กับสินค้าไทยบนเว็บไซต์ การอำนวยความสะดวกด้าน Business Solutions สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ กับบริษัท Business Engineers Asia และความร่วมมือกับ Enterprise Singapore ด้านการพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้เตรียมแผนเดินหน้าจัดโรดโชว์เดินสายสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Thaitrade.com กับพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับสากลต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมงาน 2018 ASEAN Digital Commerce Forum ณ สาธารณรัฐเกาหลี การเจรจากับพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางการขายสินค้าไทยในแพลตฟอร์มชั้นนำ ในประเทศต่างๆ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น

และที่สำคัญกระทรวงพาณิชย์จะมีจัดกิจกรรมโรดโชว์ ในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับ Thaitrade.com ในการเป็น National e-Marketplace เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยรวมทั้งแฟลตฟอร์มของไทยมีโอกาสในการขายสินค้าไปต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน 3 จังหวัด ครบทุกภาค ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ และเพิ่มจำนวนรายการสินค้าบนเว็บไซต์ Thaitrade.com ได้ต่อไป