ระวัง!!! โรค มือ เท้า ปาก ระบาดภาคใต้ตอนล่าง ป่วยแล้ว 700 ราย

  • นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีผู้ป่วยตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่พบมีผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก มากที่สุดคือ ช่วงฤดูฝน ทำให้ประชาชนทางภาคใต้มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากมีฤดูฝนยาวนาน ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม-18 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 691 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือ จ.สงขลา 194 ราย รองลงมา จ.นราธิวาส 122 ราย จ.พัทลุง 97 ราย จ.สตูล 95 ราย จ.ตรัง 68 ราย จ.ยะลา 59 ราย และ จ.ปัตตานี 56 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
“โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรง จากการติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผลหรืออุจจาระของผู้ป่วย อาการเริ่มด้วยไข้ อ่อนเพลีย เจ็บปากและเบื่ออาหาร จากนั้นมีแผลอักเสบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม เกิดผื่นแดง การป้องกัน ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือทุกครั้งก่อน-หลัง รับประทานอาหารและหลังขับถ่าย การเล่นของเล่น” นพ. สุวิช กล่าว
ที่มา มติชนออนไลน์