“อุตรดิตถ์” ส่งคาราวานห้วยมุ่น 20 ตัน แก้ปัญหาสับปะรดราคาตก

อุตรดิตถ์นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์” ว่า ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จะร่วมกันจัดงาน “สับปะรด ห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน –           1 กรกฎาคมนี้ เพื่อส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่น สับปะรดมีลักษณะพิเศษเฉพาะในพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด รสชาติหวานฉ่ำ เปลือกบาง ตาตื้น ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยคาดว่าการจัดงานนี้ จะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสับปะรด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด ผลิตภัณฑ์โอท็อป ตลอด 5 วัน ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท

ด้าน นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าคาดการณ์ว่าผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นปีนี้มีกว่า 122,000 ตัน และมากที่สุดช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พร้อมกับแหล่งผลิตในจังหวัดอื่น ทำให้ประสบปัญหาราคาตกต่ำ จึงจัดทำแผนกระจายสินค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ผ่าน 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1. การจัดหาสถานที่จำหน่ายสับปะรดในจังหวัด รวม 10 จุด ระบายสับปะรดไม่น้อยกว่าวันละ 20 ตัน 2. การกระจายผลผลิตภายในจังหวัด โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ สั่งซื้อสับปะรดกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งขณะนี้มียอด  สั่งซื้อแล้ว 1,500 กิโลกรัม 3. การแสดงและจำหน่ายสับปะรดในงานต่างๆ และ 4. การกระจายผลผลิต ใน ต่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้สามารถกระจายผลผลิตสับปะรดผ่านทั้ง 4 มาตรการแล้วทั้งสิ้น 685 ตัน และ จะทยอย จัดส่งสับปะรดตามคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องต่อไป

ปล่อยคาราวานรถขนสับปะรดจำนวน 14 คัน รวม 20 ตัน จำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด