“วนอุทยานโกสัมพี” ทำหมัน-คุมฝูงลิง

มหาสารคาม – นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น เผยว่าวนอุทยานโกสัมพีเป็นที่อยู่ของลิงแสม พบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งหมดกว่า 800 ตัว อีกทั้งพื้นที่วนอุทยานโกสัมพีอยู่ติดกับชุมชน ทำให้คนและสัตว์ป่าต้องใช้ชีวิตร่วมกันจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางครั้งแหล่งอาหารภายในวนอุทยานไม่เพียงพอ ทำให้ลิงต้องออกไปหาอาหารภายนอก กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึงจำเป็นต้องควบคุมประชากรลิงโดยคำนึงถึงระบบนิเวศของพื้นที่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ร่วมกับวนอุทยานโกสัมพี ดำเนินการทำหมันให้กับลิง เพื่อควบคุมประชากรลิงไม่ให้ขยายพันธุ์มากเกินไป โดยคำนึงถึงระบบนิเวศของพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งปีนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรก ตั้งเป้าทำหมันให้กับลิงจำนวน 50 ตัว โดยมีการนำกรงเหล็กไปวางดักตามจุดต่างๆ ที่ลิงอยู่ เมื่อลิงเข้ามาอยู่ในกรงแล้วจะเคลื่อนย้ายมาที่สถานีทำหมัน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด