ไบโอเทค จับมือ ดีเอ็มเอฟ ประเทศไทย ลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิ ผลงานวิจัยสารยับยั้งแบคทีเรียจากไข่ขาว

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยการผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ eLysozymeTM (eLYS-T1)  โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการ ไบโอเทค และ ดร.ฟาเบียน เดอ มีนสเตอร์ บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานร่วมลงนาม เพื่อให้ บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำผลงานวิจัยจากไบโอเทคไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

“ไลโซไซม์ (Lysozyme)” เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในไข่ขาวของไก่ โดยมีอยู่ประมาณ 3.4% ของโปรตีนทั้งหมด ซึ่งจะทำหน้าที่ปกป้องตัวอ่อนของไก่จากการรุกรานของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม โดยออกฤทธิ์ทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย จากคุณสมบัตินี้เองทำให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร นำเอาไลโซไซม์มาใช้ประโยชน์ในฐานะของสารยับยั้งแบคทีเรียหรือสารกันบูดจากธรรมชาติ (natural preservative) โดยได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยโลก (WHO) และหลายๆ ประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัยในการ บริโภค และได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และการบำบัดรักษาบางประเภท

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการ ไบโอเทค กล่าวว่า ธรรมชาติของไลโซไซม์จากไข่ขาว มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรียในกลุ่มแลคติกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ แต่แบคทีเรียก่อโรคที่พบปนเปื้อนในอาหารและทำให้อาหารเน่าเสียนั้น มีทั้งแบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบ จึงเป็นข้อจำกัดในการใช้ไลโซไซม์จากไข่ขาวของไข่ไก่ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้คณะผู้วิจัย ไบโอเทค สามารถพัฒนาไลโซไซม์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีขึ้นทั้งแกรมบวกและแกรมลบ ครอบคลุมแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสีย แบคทีเรียก่อโรคที่มักพบปนเปื้อนในอาหาร โดยผลงานวิจัยดังกล่าวกำลังนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไลโซไซม์ประสิทธิภาพสูง ภายใต้ชื่อทางการค้า eLysozymeTM (eLYS-T1)  สำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียในอาหาร

ด้าน ดร.ฟาเบียน เดอ มีนสเตอร์ บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไข่ให้มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และเชิงสัมผัสที่มีคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่ในประเทศไทย ซึ่งได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของงานวิจัยจากไบโอเทคจึงเกิดการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยการผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาว เพื่อนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ และลดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหาร

ถามเพิ่มเติมได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ ไบโอเทค สวทช. E-mail: [email protected] Facebbok: BIOTEC-NSTDA ….โทรศัพท์  02 564 6700 ต่อ 3330 – 31

ไพรัตน์ (085-9025541) สุรสิทธิ์ (082-244-8842)