วัด จ.พิษณุโลก ช่วยเกษตรกรซื้อ สับปะรด แจกชาวบ้านวันพระอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระครูพระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่วันพระสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วยซื้อสับปะรดจาก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง มาแจกชาวบ้านในตำบลหัวรอ จำนวน 5 วัน สำหรับวันพระวันนี้โดยพระวัดโพธิญาณ และญาติโยมตำบลหัวรอ ได้เดินทางไปที่บ้านน้ำพรม ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง ไปช่วยเกษตรกร ตัดสับปะรดในไร่ และช่วยซื้อจากหลายๆ ราย รวมจำนวน 11 ตัน มาแจกให้กับชาวบ้านตำบลหัวในรอวันนี้

หลังจากเสร็จพิธีทำบุญบนศาลาการเปรียญ ในเวลา ประมาณ 08.30 น. วัดโพธิญาณ ได้ออกประกาศเสียงตามสายเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ม.4 ม.5 ตำบลหัวรอ ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงวัด ให้มาช่วยรับสับปะรดไปแบ่งกันรับประทาน วัดได้ไปช่วยซื้อมาจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จาก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ไม่สามารถขายสับปะรดได้ ต้องปล่อยเน่าคาสวน มีชาวบ้านที่มาทำบุญนำกลับไปคนละ 2-3 หัว อีกจำนวนหนึ่งก็มอบเงินสมทบให้กับเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณไปร่วมซื้อสับปะรดจากเกษตรกรอีก และคาดว่าจะแจกหมดในวันนี้ พระครูบอก

พระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ กล่าวว่า วันพระสัปดาห์ก่อนช่วยซื้อมา 5 ตัน และแจกชาวบ้านหมดในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง วันพระนี้ได้ชักชวนชาวบ้านและพระ ขึ้นไปช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกรใน อ.วังทอง อีก ต้องไปช่วยกันตัดด้วย เพราะถ้าเกษตรกรตัดเอง ก็ต้องเสียเงินค่าจ้างตัดอีก วันนี้ช่วยซื้อมาหลายเจ้า เจ้าละ 100-200 กิโลกรัม รวมจำนวน 11 เจ้า แบ่งให้วัดโพธิญาณแจก 5.5 ตัน และให้วัดบึงกระดานแจกญาติโยมที่จะมาร่วมตักบาตรเที่ยงคืน วันเป็งปุด อีก 5.5 ตัน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์