พณ.สั่งรับมือสงครามการค้าระอุ

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ (พณ.) กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือสถานการณ์ การออกมาตรการทางการค้าของสหรัฐ และการออกมาตรการตอบโต้ของประเทศที่ได้รับ ผลกระทบ หรือสงครามการค้า กับภาคเอกชน ว่าหารือกับตัวแทน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) และเอกชน   ผู้ส่งออกสินค้าด้านต่างๆ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม อาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง ยานยนต์ เป็นต้น

เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวยังไม่เห็นผลชัดเจนในขณะนี้ แต่จะชัดเจนขึ้นใน 2-3 เดือน ข้างหน้า อย่างไร    ก็ตาม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยกรมการค้าต่างประเทศ ติดตามไม่ให้มีการสวมสิทธิ์ส่งออกสินค้าจีนผ่านไทยไปสหรัฐ การทะลักเข้ามาของสินค้า ให้รายงานมาภายใน 10 วัน กรมการค้าภายใน ติดตามการทะลักเข้ามาของสินค้าเกษตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาดูแลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ ในด้านของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) ให้เตรียมพร้อมในการเจรจาข้อตกลงทางการค้าต่างๆ เช่น เขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) หุ้นส่วนความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ก็จะดูแลเรื่องการประสานงานกับภาคเอกชนและทำงานร่วมกันในประเด็น      ดังกล่าวมากขึ้น รวมทั้งหาตลาดใหม่ๆ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด