“สรวิศ” เผยจับมือ จ.ชัยภูมิ นำสับปะรดทำอาหารหมักเลี้ยงโค ซื้อไปแล้วกว่า 1.8 พันตัน

น.สพ.สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ แก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาด โดยระหว่าง วันที่ 27-30 มิถุนายน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดซื้อสับปะรดเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารหมักเลี้ยงโคเนื้อ โคนม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรระบายสับปะรดซึ่งล้นตลาด และราคาตกต่ำตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) เพื่อจัดซื้อสับปะรด จำนวน 65,000 กิโลกรัม ผสมกับฟาง 35,000 กิโลกรัม นำมาสับผสมกันเป็นอาหารหยาบคุณภาพสูง สำหรับเลี้ยงโคเนื้อ โคนม บรรจุถุงละ 20 กก. จำนวน 100,000 กก. โดยสาธิตการผลิตและฝึกให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ได้นำสับปะรดใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคนม โคเนื้อ รวมแล้วกว่า 1,800 ตัน

ที่มา : มติชนออนไลน์