พิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุณาอนุมัติให้ รายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การแสดงศักยภาพและยุทธวิธีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมบันทึกเทปรายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ซึ่งจะออกอากาศทั้งภาพและเสียง ทางสถานีวิทยุ มก.

โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ มอบหมายให้ พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้แก่พี่น้องประชาชนทราบ

พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในอดีตเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ กรป.กลาง ต่อมาเมื่อเวลาเปลี่ยนไป จนกระทั่งปี 2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีสำนักงานที่เป็นหน่วยขึ้นตรงอยู่มีทั้งหมด 7 สำนักงาน ประกอบด้วย 2 สำนักงานอยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง และอีก 5 สำนักงานอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานพัฒนาภาค 1 รับผิดชอบในพื้นที่ภาคกลาง สำนักงานพัฒนาภาค 2 รับผิดชอบในพื้นที่อีสานเหนือ สำนักงานพัฒนาภาค 3 รับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาภาค 4 รับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานพัฒนาภาค 5 รับผิดชอบในพื้นที่อีสานใต้

ในแต่ละสำนักงานยังมีหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 6 หน่วย ในแต่ละสำนักงานพัฒนาภาค นอกนั้นก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกสำนักงานภาคละ 1 หน่วย อันนี้เป็นภาครวมๆ ของหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางเป็นที่ตั้งของ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ส่วนกลางอยู่ 2 หน่วย

หน่วยแรกก็คือสำนักงานทหารพัฒนา ซึ่งมีภารกิจในการให้ความรู้ทางด้านวิทยาการ รวมทั้งการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยอาชีพทางด้านช่าง อาชีพทางด้านการเกษตร อาชีพอื่นๆ ซึ่งก็เป็นการประกอบอาชีพการส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริม เพื่อก่อให้เกิดรายได้ นอกจากนั้น ยังดูแลในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการศึกษานอกโรงเรียน การส่งเสริมอาชีพ การจัดการนัดพบแรงงาน อันนี้คือภารกิจของสำนักงานทหารพัฒนา แล้วก็สิ่งที่หลายๆ ท่านยังไม่ทราบ ก็คือว่าหน่วยสำนักงานทหารพัฒนามีหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง เรียกว่ากองส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์ มีหน้าที่ในการผลิตน้ำเชื้อ สำหรับการแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งเราไปให้การสนับสนุนโดยการแจกจ่ายโคแม่พันธุ์ไป เราก็เอาน้ำเชื้อพันธุ์ดีจากพ่อพันธุ์ต่างๆ เอาไปผสมเทียมให้

นอกจากนั้น ก็ยังมีกองส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ก็สนับสนุนทางด้านการเกษตร แล้วก็ยังมีหน่วยขึ้นตรงอีก คือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์กระจายอยู่ทั่วประเทศ อันนี้อยู่ในส่วนของสำนักงานทหารพัฒนา อีกหน่วยหนึ่งก็คือสำนักงานสนับสนุน ซึ่งชื่อก็บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นหน่วยที่ให้การสนับสนุนในภาครวมของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศ หน่วยนี้ก็จะมีกองจัดหาเป็นหน่วยขึ้นตรง ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอามาใช้ จะมีกองคลัง หลังจากที่เราจัดหามาได้แล้วก็จะนำไปเก็บไว้ที่กองคลัง สำหรับหน่วยต่างๆ มาเบิกเอาไปใช้ แล้วยังมีกองซ่อม ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการซ่อมเครื่องจักรกลยานพาหนะต่างๆ ทั่วประเทศ หน่วยนี้จะเป็นส่วนที่ซ่อมให้ ซ่อมเสร็จส่วนกลางยังไม่พอ เรายังจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปซ่อมให้กับหน่วยต่างๆ ขึ้นตรงทั่วประเทศอีกด้วย

และก็หน่วยสุดท้ายก็คือกองแพทย์ รับผิดชอบในเรื่องของการรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับสำนักงานสนับสนุนวันนี้ยังเป็นที่รวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่และมีความทันสมัยไว้ที่นี่ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆ ซึ่งภารกิจและผลงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหล่านี้ จะนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเป็นสถานที่บอกกล่าวเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวต่อว่า พิพิธภัณฑ์นี้เราจัดตั้งตั้งแต่ปี 2553 โดยวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นที่รวบรวมประวัติศาสตร์ ความเป็นมาตั้งแต่อดีตของการจัดตั้ง สมัยที่ยังเป็นกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ในสมัยซึ่งมีสงครามเรียกว่าสงครามเย็น มีการแบ่ง 2 ค่าย ระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์ กับค่ายประชาธิปไตยที่นี่ แล้วก็จะบอกกล่าวเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงไว้ที่นี่ เพื่อให้คนในรุ่นปัจจุบันและพี่น้องประชาชนได้ศึกษาได้เรียนรู้ ได้รับทราบถึงภารกิจและประวัติของหน่วย

โดยไฮไลต์ที่สำคัญสูงสุดที่เราจัดแสดงคือ พระปรีชาญาณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ถือได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ที่นี่ก็จะเป็นมุมหนึ่ง เราจะมีประวัติของพระองค์ท่านไว้ที่นี่ สิ่งที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลาน ในปัจจุบันก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องของสิ่งที่พระองค์ได้ประดิษฐ์ สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอด ได้ทรงสั่งสอนประชาชน แล้วก็โครงการพระราชดำริอีกมากมาย 4,000 กว่าโครงการ เอาไว้ที่นี่ รวบรวมไว้เป็นศาสตร์พระราชา ซึ่งจะเป็นมุมหนึ่งในเรื่องของศาสตร์พระราชา ซึ่งศาสตร์พระราชาก็จะเป็นสิ่งที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด เอาไปใช้โดยใช้หลักของ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สุดท้ายคือประชาชนได้อยู่ดีมีสุข เป็นส่วนที่เก็บไว้ที่นี่

ภารกิจหลักของหน่วย คือการนำศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่าน ได้มอบให้กับประชาชนชาวไทย นำไปขยายผลให้อยู่ในความทรงจำของประชาชน และประชาชนได้ยึดถือแนวทางอันนี้ นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเราเริ่มต้นมาจากสงครามเย็นแบ่งออกเป็นสองค่าย คือค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายประชาธิปไตย ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2485 ซึ่งสมัยนั้นก็จะมีการส่งคนเข้าไปในพื้นที่ชนบทห่างไกลก็จะไปปลุกระดม จะไปสร้างความแตกแยก สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อรัฐบาล จนกระทั่งเกิดการต่อสู้ระหว่างคนไทยด้วยกันในยามนั้น ซึ่งในสมัยนั้นท่าน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ภายใต้การเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย ก็เลยจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา

สมัยก่อนยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า กรป.กลาง ซึ่งตอนนั้นก็จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆ 13 หน่วยงาน เอามาร่วมกันในการทำงาน มีทั้งทหาร ตำรวจ และประชาชนมาร่วมกัน แล้วก็ไปทำงาน การจัดแสดงการพัฒนาการดำเนินงาน จนกระทั่งเป็น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สนองการทำงานตามแนวพระราชดำริ ในพระบรมวงศานุวงศ์มาอย่างยาวนาน มีภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งในยามเกิดภัยพิบัติและยามสงบสุขมาอย่างยาวนาน ผมขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ซึ่งพวกเรายึดถือใส่เกล้าใส่กระหม่อมเป็นหลักในการทำงาน ภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีมากมายครับ ฉบับหน้าเราจะพาไปพบการบรรเทาสาธารณภัย พลาดไม่ได้นะครับ

ถอดบทสัมภาษณ์โดย จ่าเอกหญิง รจนา หอยสังข์ ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected]