เกษตรกรชาวสวนผลไม้ใต้ เฮลั่น! ผลผลิตเพิ่ม ราคาดี ‘มังคุด’ เงินสะพัด 5 พันล้าน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (สสก.) ที่ 5 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ผลไม้ ปี 2561 จะมีผลผลิตในปริมาณที่มาก มีทุเรียนให้ผลผลิตกว่า 278,000 ตัน เพิ่มขึ้นถึงกว่า ร้อยละ 61 จาก ปี 2560 มังคุด ให้ผลผลิตกว่า 111,000 ตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.4 เงาะ ให้ผลผลิตกว่า 84,000 ตัน มากกว่าปี 60 ร้อยละ 10.2 และ ลองกอง ให้ผลผลิตกว่า 70,000 ตัน จะมากกว่าปี 60 ร้อยละ 6.13 ราคาสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

“ราคาผลไม้ในภาคใต้ ได้ราคาที่สูง เพราะมีคุณภาพ โดยเฉพาะในตลาด จ.ระนอง มังคุด ราคาที่ กก.50-60 บาท ทุเรียนราคา กก.ละ 100 บาท ถือว่าราคาดีมาก เฉพาะมังคุดในภาคใต้คาดว่าจะมีเงินสะพัด 5,500 ล้านบาท” นายสุพิท กล่าว

นายสุพิท กล่าวว่า ผลผลิตส่วนใหญ่ จะออกพีคปลายเดือน กค.- ส.ค. ประมาณ ร้อยละ 30-40 ภาคใต้ตอนล่าง ทุเรียนยังให้ผลผลิตไปถึงเดือน ก.ย. 61 ส่วนภาคใต้ตอนบน ทุเรียน ผลผลิตค่อนข้างจะเหลือร้อยละ 30-40 แต่มีมากกว่าปี 60 ในช่วงฤดูปกติ เพราะส่วนหนึ่งได้ผลิตออกนอกฤดูไปก่อนแล้ว

นายสุพิท กล่าวว่า นโยบายผลิตแปลงใหญ่ที่รัฐบาลวางไว้ ในส่วนสวนผลไม้ ประสบความสำเร็จอย่างสูง และมีแนวโน้มว่าการทำแปลงใหญ่จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ถึงจะมีพื้นที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะการมาร่วมกันผลิตจะมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และผลิตตามที่ตลาดต้องการ มีตลาดรองรับ

“ทุเรียนแปลงใหญ่ ขณะนี้มีประมาณ 41 แปลง ประมาณ 10,000 ไร่ ซึ่งได้ขยายตัวเติบโตขึ้นมาก ประสบความสำเร็จด้วยราคาสูงเป็นมูลเหตุจูงใจ และที่ประสบความสำเร็จคือ ทุเรียนบ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตลาดต้องการทั้งหมด และมีการสั่งจองหมดแล้ว มีการวางขายในระดับห้าง”

นายสุพิท กล่าวว่า ผลไม้แปลงใหญ่ตลาดนำการผลิต มีการผลิตได้ตามคุณภาพ ตามมาตรฐาน ตามที่ตลาดต้องการ สามารถเข้าไปส่งเสริม ให้ความรู้ในการดูแลและควบคุมคุณภาพ

ที่มา : มติชนออนไลน์