สธ.-กษ.ดันเกษตรอินทรีย์ หนุน ‘ปลูก-ขาย-ใช้’ ในรพ.

กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดัน “เกษตรอินทรีย์” สนับสนุน      โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ “ปลูก-ขาย-ใช้” เสิร์ฟอาหารปลอดภัยให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ารับบริการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. หารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง สธ. และ กษ. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร ให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดสารพิษ ว่า นายวิวัฒน์ได้ชื่นชมนโยบายของ สธ.ที่ให้โรงพยาบาลดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารของผู้ป่วย และญาติที่ไปใช้บริการในโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินการแล้วใน   โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 116 แห่ง และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอีก จำนวน 780 แห่ง ภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล

ศ.นพ. ปิยะสกล กล่าวต่อไปว่า จากการประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ กษ.ได้มีข้อสรุปความร่วมมือ 3 ข้อ คือ 1. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเดินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่าง กษ., สธ. และกระทรวงมหาดไทย (มท.) 2. สนับสนุนการดำเนินงาน “ปลูก ขาย ใช้” โดยให้โรงพยาบาลปลูกผักปลอดสารพิษ จัดพื้นที่ให้เกษตรกรขายพืชผักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และในร้านอาหารที่จำหน่ายใน  โรงพยาบาล เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้หลักสร้างความพอมีพอกิน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยอาหารที่ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์มีพื้นที่ในการขาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3. สธ.จะร่วมเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งปัจจุบัน สธ.มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรในโรงพยาบาล (รพ.) เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี มีการดำเนินงานเมืองสมุนไพร และมีสวนสมุนไพรหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์พืชสมุนไพรและขยายการเพาะปลูกให้มากขึ้น

“ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะกรรมการจะนัดหารือกันในเร็วๆ นี้ อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์” ศ.นพ. ปิยะสกล กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน