ตื่นตานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ในงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2018

สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่รู้จักกันดีในชื่อ “งาน AGRITECHNICA” จับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย เพื่อจัดงานแสดงสินค้า “อะกริเทคนิก้า เอเชีย” (Agritechnica Asia 2018) ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนนวัตกรรมชั้นนำจากทวีปยุโรป สู่ภูมิภาคเอเชีย เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรไทย

ก่อนหน้านี้ สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) ได้สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะแก่ประเทศไทย เช่น ส่งเสริมการใช้เครื่องอบข้าวเปลือกแทนการตากข้าวบนลานเพื่อช่วยเกษตรกรให้สามารถผลิตข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐานและสามารถสีข้าวได้ทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว ทำให้ไม่ถูกกดราคาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรที่ทันสมัย ให้กับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง พร้อมให้คำแนะนำการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร (Testing Center) และศูนย์บริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Pools/rings) แก่ประเทศไทย

ภายในงานดังกล่าว ผู้เข้าชมงานจะได้พบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คัดสรรมาเพื่อใช้ในการเกษตรเขตร้อนโดยเฉพาะ เช่น รถไถ PADDY ตัวช่วยการแก้ปัญหาการเตรียมดินที่ดีที่สุดในนาข้าวที่ป้องกันตัวถังของแทรกเตอร์ไม่ให้จมถึงตัวเครื่อง ตัวถังของรถไถมีความทนทานแข็งแรง มีน้ำหนักเบา ขับเคลื่อนด้วยกำลัง 40 แรงม้า ลักษณะพิเศษคือ สามารถป้องกันน้ำเข้าสู่ตัวถัง ใช้ระบบเกียร์เดียวรองรับกับหน้าดินที่ลื่น คงทนด้วยวัสดุใบมีดจากอิตาลี

ตื่นตากับเทคโนโลยีเครื่องหว่านเมล็ดข้าวที่สามารถช่วยให้หว่านเมล็ดข้าวได้แม่นยำมากขึ้น สามารถเปิดช่องหว่านเมล็ดพืช ช่องใส่น้ำเป็นร่องและช่องที่หว่านเมล็ดพืชสามารถทำงานได้พร้อมกัน ต้นข้าวจะขึ้นตรงตามเมล็ดข้าวที่ได้หว่านไว้เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ 8 เปอร์เซ็นต์ และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการหว่านและการดำนาด้วยมือ ซึ่งทั้งสองบริษัทจะขนนวัตกรรมดังกล่าวมาจัดแสดงภายในงานพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่การเกษตรของท่านอย่างเจาะลึก

ผู้จัดงานได้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับโลก ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาจัดแสดงในโซน “Systems & Components” ที่มุ่งนำเสนอวีธีการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรแบบเจาะลึก ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก การจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิต และอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตรจากผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วน (OEM) โดยตรง ตลอดจนการเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมเกษตรใหม่ล่าสุด แบบครบวงจรการผลิต ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบไฮโดรลิกส์ เพลาขับ กระปุกเกียร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบจากผู้ผลิตระดับโลก

ภายในโซนนี้จะเต็มไปด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร รวมไปถึง Smart Mobile Farming Application เพื่อการเกษตร นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการยกระดับมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรของภูมิภาคอาเซียนให้สูงขึ้น

งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย นับเป็นสุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งเอเชีย ขนบริษัทชั้นนำมากกว่า 89 บริษัท จาก 20 ประเทศร่วมออกงาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8,200 รายจาก 76 ประเทศ ซึ่งงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agritechnica-asia.com/systems-components-asia/ หรือโทร. (02) 670-0900

บทความก่อนหน้านี้อดีต ผบ.เรือนจำกลางคลองไผ่ เปิดศูนย์เกษตรอินทรีย์ฯ แนะสูตรปลูกทุเรียนออร์แกนิก
บทความถัดไปกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ วางระบบบริหารจัดการผลผลิตร่วมกันเพื่อลดต้นทุนและมีตลาดรองรับชัดเจน