ลพบุรี รับซื้อสับปะรดกว่า 8.5 ตัน จากเกษรกรอำเภอนครไทย พิษณุโลก แจกจ่ายขรก.-ปชช.ฟรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตกร ผ่านสหกรณ์การเกษตรนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 คันรถ น้ำหนักรวมกว่า 8,500 กิโลกรัม หรือ กว่า 8.5 ตัน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่เกษตกรได้จำหน่ายผลผลิตสับปะรด ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนเป็นตัวแทนรับซื้อสับปะรดบางส่วนนำไปแจกจ่าย ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ในบริเวณที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ช่วยกันรับซื้อสับปะรด คุณภาพดี ราคาถูก เพียงกิโลกกรัมละ 6 บาท ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เนื่องจากประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาสับปะรดตกต่ำ ปรากฏว่าเปิดจำหน่ายได้แค่ 2 ชั่วโมงเศษ ก็สามารถจำหน่ายสับปะรดได้ทั้งหมด 8.5 ตัน

ทั้งนี้นายอำเภอพัฒนานิคม ยังได้เชิญชวนประชาชนหันมาบริโภคสับปะรด ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเกลือแร่และวิตามินซีสูง ช่วยขับปัสสาวะ แก้อาการร้อนใน แก้กระหายน้ำ ซึ่งนอกจากจะบริโภคสดแล้ว ยังสามารถนำมาประกอบอาหารคาวหวาน ได้หลากหลายด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์