ปธ.หอการค้าเสนอรัฐบาลไทย-เขมร เปิดปราสาทพระวิหาร 2 ฝั่ง

ศรีสะเกษนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย กล่าวภายหลังร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการนำร่อง “1 หอการค้า 1 ศูนย์เรียนรู้” ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ว่า ได้ประชุม ร่วมกับคณะผู้แทนกลุ่มจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 2 ประกอบด้วย ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ และคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา เป็นการสานต่อ    ข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าที่เคยตกลงกันไว้ และเป็นการเจรจาธุรกิจด้านต่างๆ กับผู้ประกอบการ ของไทย เพื่อส่งเสริมให้มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น

“กัมพูชาขอให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุน สร้างโรงงานการผลิตในกัมพูชาบ้าง ไม่ใช่ให้แต่ประเทศจีนเข้าไปลงทุน เพราะคนไทยถือเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน ควรที่จะเข้าไปลงทุนมากกว่าประเทศ ที่อยู่ไกล และขณะนี้สัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับกัมพูชาดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ หอการค้าไทยจึงได้เสนอขอให้ของสองประเทศได้พิจารณาเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทเขาพระวิหารทั้งสองฝั่งได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ ทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม”
ด้าน นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ช่วงนี้ไทย – กัมพูชามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเป็นอย่างมาก เมื่อ 20 ปีก่อนมีการเปิดปราสาทพระวิหาร ปรากฏว่านักท่องเที่ยวพากันมาขึ้นไปชมปราสาทพระวิหารโดยผ่านทางจังหวัดศรีสะเกษจำนวนมาก และขณะนี้ปราสาทพระวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศควรจะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมได้ เพราะจะเกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างมาก เรื่องนี้ ทางหอการค้าไทยจะได้เสนอไปยังรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ประสานงานกับทางฝ่ายรัฐบาลของกัมพูชาต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด