“อีสานล่าง 2” ถกค้าอาเซียน วอนเปิด “ปราสาทพระวิหาร” กระตุ้นเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา

ที่ห้องประชุม โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย และ นางจีรนันท์ วงษ์มงคล   ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้นำคณะผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ ประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยกับ   ราชอาณาจักรกัมพูชา

นายกลินท์ เผยว่า การประชุมวันนี้เป็นการสานต่อข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าที่เคยตกลงกันไว้ และเป็นการเจรจาธุรกิจด้านต่างๆ กับผู้ประกอบการของไทย เพื่อส่งเสริมให้มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งทางด้านกัมพูชาขอให้นักลงทุนไทยได้เข้าไปลงทุน สร้างโรงงานการผลิตในประเทศกัมพูชาบ้าง ไม่ใช่ให้แต่ประเทศจีนเข้าไปลงทุน สร้างโรงงานฐานการผลิต เนื่องจากอยากให้คนไทยซึ่งถือเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันควรที่จะเข้าไปลงทุนมากกว่าประเทศที่อยู่ไกล และขณะนี้สัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับกัมพูชาดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น หอการค้าไทยจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้พิจารณาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทเขาพระวิหารทางด้านฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ด้าน นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ปราสาทพระวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว รัฐบาลทั้งสองประเทศควรที่จะเปิดปราสาทพระวิหารให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมได้ เพราะจะเกิดประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเรื่องนี้ทางหอการค้าไทยจะได้มีการเสนอไปยังรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ประสานงานกับทางฝ่ายรัฐบาลของกัมพูชาต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน