พณ.ดึงผู้นำเข้าทั่วโลก-เว็บไซต์จีน ระบายลำไยล้นตลาด

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้หาตลาดส่งออกลำไยเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนตลาดอินโดนีเซียที่รัฐบาลอินโดนีเซีย ออกกฎระเบียบห้ามนำเข้าลำไยช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2561 ซึ่งตรงกับช่วงที่ลำไยภาคเหนือของไทยออกสู่ตลาดมาก

โดยข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ระบุว่า ปี2561 ผลผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ จะมีปริมาณ 654,329 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 6.67 ที่มีปริมาณ 613,416 ตัน) และส่วนใหญ่จะออกในช่วงเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม ประมาณ 381,498 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ1.01

ดังนั้น วันที่ 17–20 กรกฎาคม สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.)ได้เชิญผู้นำเข้าผู้ซื้อจากต่างประเทศ 18-20 ราย จากตลาดศักยภาพใหม่ ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อมาเจรจากับผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์จากลำไยของไทย 15 – 20 รายที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน คาดว่าจะเกิดคำสั่งซื้อทันที 3,000 ตัน

“เป้าหมายเพื่อเร่งรัดและขยายการส่งออกผลไม้ภาคเหนือโดยเฉพาะลำไยสู่ตลาดศักยภาพอื่นๆ ลดการพึ่งพาตลาดส่งออกเดิม อย่างตลาดอินโดนีเซีย มีแนวโน้มใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดส่งออกสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์จากลำไยให้กับผู้ประกอบการไทย ”

นอกจากนี้ในงานจะมีกิจกรรมเสวนาให้คำปรึกษาด้านระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตร การนำลำไยไปแปรรูปในรูปแบบใหม่ๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการเข้าสู่การค้าในระบบออนไลน์ ซึ่งก่อนหน้าได้เชิญเว็บไซต์ Tmall.com เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารในไทย และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือในรายละเอียด

ที่มา มติชนออนไลน์