จับตา 10 เทคโนโลยีป่วนโลก วท.ชี้จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทย เตรียมรับผลกระทบชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดงานนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าลงทุนประจำปี 2561 หรือ “นาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ (NSTDA Investors’ Day 2018)” ภายใต้แนวคิด “เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรมให้กับนักลงทุนเป้าหมายและผู้ประกอบการไทย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พัฒนา กระบวนการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. กล่าวว่า ประเทศไทย กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีป่วนโลก โดยจะมี 10 เทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเปลี่ยนธุรกิจและวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งทั้งผู้ประกอบการและคนทั่วไป ต้อง เตรียมตัวรับผลกระทบทั้งในชีวิตประจำวัน สังคม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

1.แบคทีเรียลดยุงพาหะ จะมีการนำแบคทีเรียในสกุล โวลบาเชีย (Wolbachia) เข้าร่วมโปรแกรมระดับโลก World Mosquito Program มากำจัดยุงลาย โดยแบคทีเรียดังกล่าว จะทำให้ไข่ฝ่อ ฟักไม่ได้ ขณะนี้รัฐบาลหลายประเทศประ กาศว่าการใช้ Wolbachia เป็นทางเลือกใหม่ที่ลดความเสี่ยงของการระบาดโรคไข้เลือดออก ซิก้า และชิกุนกุนยา ได้ และมีต้นทุนต่ำคือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแค่ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อประชากรเท่านั้น เทคโนโลยีการกำจัดยุงด้วยแบคทีเรียนี้จะเป็นทางเลือกสำคัญแบบหนึ่งในการกำจัดยุงในพื้นที่อื่นๆ ของโลก เช่น ในทวีปแอฟริกา หรือแม้แต่ในประเทศไทยเอง

 

 

2.วัคซีนกินได้ ขณะนี้ กำลังมีการทำวัคซีนแบบใหม่ใช้วิธีกิน แทนที่จะฉีดแบบที่คุ้นเคยกันมานานโดยวัคซีนกินได้ผลิตขึ้นในพืช ต้องนำสารพันธุกรรมของเชื้อโรคที่ไม่เกี่ยวกับการก่อโรค มาใส่เข้าไปในพืช พืชจึงเป็นดั่งโรงงานที่สร้างสารเหล่านี้ขึ้นมา โดยขั้นตอนนี้อาศัยแบคทีเรียพวก Agrobacterium นำสารพันธุกรรมเข้าไปในพืช เมื่อคัดเลือกพืชที่รับเอาสารพันธุกรรมดังกล่าวเข้าไปได้แล้ว ก็นำมาเพิ่มจำนวน และใช้รับประทานเป็นวัคซีนได้ต่อไป

3.เซลล์สำหรับทดสอบยา ขณะนี้ มีบริษัทยาระดับโลดหลายแห่ง นำเซลล์ผู้ป่วยมาทำให้เป็นสเต็มเซลล์แบบพิเศษ iPSC จะสามารถนำมาทดสอบยาได้โดยตรง และได้คำตอบที่รวบรัดชัดเจนว่า ยาที่ต้องการใช้ทำให้เซลล์ผู้ป่วยมีปฏิกิริยาทางลบหรือจะเกิดการแพ้ยาหรือไม่

4.การบำบัดส่วนบุคคล จะเป็นหัวใจหลักของการรักษาแบบใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ จะประกอบด้วยความรู้ 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะนำสเต็มเซลล์มาใช้ซ่อมแซม หรือสร้างทดแทนเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่สึกหรอไปได้ ส่วนที่สอง ใช้เทคโน โลยีในการแก้ไขดีเอ็นเอที่ผิดปกติที่เรียกว่า เทคโนโลยีการดัดแปลงยีน หรือที่เรียกว่า CRIPR/Cas9 (คริสเพอร์แคส 9) จะทำให้สามารถแก้ไขโรคต่างๆ ได้ รวมทั้งโรคพันธุกรรมที่เดิมไม่เคยรักษาได้มาก่อนเลย การผสมผสานเอาเทคนิคทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกัน จึงทำให้การรักษาโรคเป็นแบบจำเพาะเจาะจงกับคนนั้นๆ อย่างมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

 

5.เข็มจิ๋วอัจฉริยะ ขนาดเล็กมากและมีความฉลาดทำให้เวลาใช้งาน ผู้ที่ถูกเข็มเหล่านี้จิ้มจะไม่รู้สึกเจ็บและจะทำงานได้อย่างเอนกประสงค์มากยิ่งขึ้น เช่น การเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับหรือตัวรับสัญญาณทำให้สามารถตรวจวัดการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายได้

 

 

6.วาล์วจิ๋วส่งยา มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของคนเราถึง 100,000 เท่าสามารถอ่านรหัสพันธุกรรมและนำส่ง ยาไปสู่เซลล์เป้าหมายได้อย่างแม่นยำเป็นอีกทางหนึ่งในการรักษาโรคในอนาคต

 

 

7.การพิมพ์โลหะ 3 มิติ ทั้งวิธีการพิมพ์ที่ใช้เลเซอร์หรือลำแสงอิเล็กตรอนและวิธีการพิมพ์ที่ต้องนำชิ้นงานไปเผาผนึกก่อนการใช้งานปัจจุบันการพิมพ์โลหะ 3 มิติ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาห กรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนปลูกฝังทาง การแพทย์ เป็นต้น

 

 

8. “โฟมอะลูมิเนียม” วัสดุดูดซับเสียงออกแบบได้ มีคุณสมบัติในด้านการดูดซับเสียงดี แข็งแรง ทนแรงกระแทก น้ำหนักเบา สวยงาม ไม่ลุกติดไฟ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเสียงดังจากยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

 

 

9.เทคโนโลยีไซเบอร์–ฟิสิคัล จะถูกจำมาใช้ในธุรกิจบริการสมัยใหม่ เช่น ระบบบริการรถของอูเบอร์ ร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีแคชเชียร์ เป็นต้น โดยประเทศไทยกำลังนำมาใช้ ในโครงการเมืองอัจฉริยะ

 

 

และ 10. เทคโนโลยีแช็ตบอต ทุกวันนี้ โลกกำลังขยับจาก ยุคดิจิทัล เข้าสู่ยุคอัจฉริยะ ในอนาคตอันใกล้ วิธีการสำคัญมนุษย์จะใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน สมาร์ทโฮม ตลอดจนหุ่นยนต์ จะไม่ใช่คีย์บอร์ด เมาส์ หรือทัชสกรีน แต่เป็นการสนทนาด้วยภาษาธรรมชาติ ผ่านเทคโนโลยีแช็ตบอต ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้มนุษย์พูดคุย สั่งงาน และสอบถามข้อ มูลต่างๆ ได้เฉกเช่นเดียวกับการสนทนากับคนด้วยกันเอง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์