สปสช. ให้โควต้า ‘ผ่าต้อกระจก’ 1.2 แสนดวงตา หวังลดผู้ป่วยตาบอด

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานคณะทำงานเกี่ยวกับตาต้อกระจก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยตาต้อกระจกถือเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศมานาน โดยขณะนี้ยังมีประชาชนที่ตาบอดจากตาเป็นต้อกระจกจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มติของ สปสช. ที่ร่วมดำเนินการกับกระทรวงสาธารณสุข เห็นตรงกันคือ ต้องเกิดเป้าหมายเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ตาบอด หรือมองเห็นไม่ชัดจากตาต้อกระจก ให้ได้รับการผ่าตัดเพื่อให้กลับมามองเห็นได้อย่างเดิม ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือ ภายใน ปี 2563 จะต้องไม่มีผู้ป่วยตาบอดจากตาต้อกระจกในประเทศไทยอีกต่อไป เพื่อเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตของประชาชน

นพ.สุพรรณ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดโควต้าการผ่าตัด ในปี 2561 โดย สปสช. สามารถผ่าตัดตาต้อกระจกทั้งสำหรับผู้ที่ตาบอดและมองเห็นไม่ชัดเจน ในจำนวน 120,000 ดวงตา ซึ่งจะกระจายโควต้าไปยังเขตบริการสุขภาพทุกแห่งทั่วประเทศ ตามผลสำรวจประชากรที่ต้องได้รับการผ่าตัดตามสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ได้แบ่งเป็นการผ่าตัด 100,000 ดวงตา ให้กับเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ ขณะที่อีก 20,000 ดวงตา จะกันเอาไว้ในส่วนกลาง เพื่อเป็นโควต้าสำรองให้กับผู้ป่วยแต่ละเขตบริการสุขภาพที่ต้องการผ่าตัดเพิ่มเติม ในส่วนของโรงพยาบาลที่ผ่าตัดตาต้อกระจกนั้น สปสช. จะมีอัตราเหมาจ่ายค่าผ่าตัด ให้ตั้งแต่ 5,000-9,000 บาท ซึ่งความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการผ่าตัด

ที่มา มติชนออนไลน์