บอร์ดแข่งขันเอาผิดล้งเมืองจันท์ ประเดิมเจ้าแรกหลังพ.ร.บ.มีผล พณ.ลั่นต้นแบบฟันรายต่อไป

มติบอร์ดแข่งขันทางการค้า มีมติดำเนินคดีรายแรกกับล้งผลไม้จันทบุรี หลังพบพฤติกรรมกดราคาซื้อเกษตรกร โทษทั้งจำคุกและปรับรายวัน พณ.ลั่นต้นแบบรายต่อไป พร้อมเตือนพ่อค้าหัวใสกดราคามังคุดชาวสวนที่นครศรีธรรมราชให้หยุดพฤติกรรมก่อนจะถูกดำเนินคดี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ แข่งขันทางการค้า ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบส่งหนังสือทางปกครอง แจ้งให้นิติบุคคลที่ทำธุรกิจรับซื้อผลไม้ของโรงคัดแยกและบรรจุผลไม้ (ล้ง) 1 หนึ่งในจังหวัดจันทบุรี หยุดการทำพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า ตามมาตรา 60 มีพฤติกรรม มีอำนาจเหนือตลาด และยังมีพฤติกรรมกดราคารับซื้อ และใช้อำนาจต่อรองอย่างไม่เป็นธรรม เป็นความผิดตามมาตรา 57(2) เกิดผลเสียต่อผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ซึ่งนิติบุคคลรายนี้ต้องมารายงานตัวภายใน 5 วันหลังจากได้รับหนังสือ

“กรมจะออกหนังสือภายในสัปดาห์นี้ และถือว่าเป็นคดีแรกของการลงโทษตามกฎหมายแข่งขัน นับจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ปลายปี 2560 โดยกรณีนี้มีโทษการกระทำความผิดตามมาตรา 60 ได้แก่ โทษปรับไม่เกิน 6 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกิน 3 แสนบาทต่อวัน ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ถือเป็นตัวอย่างที่จะดูแลปัญหาล้ง” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ส่วนคดีความเดิมที่เคยสอบสวนมาในช่วงของการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับเก่าจะโอนมาตัดสินภายใต้กฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ ขณะนี้ยังไม่มีคดีใดที่จะหมดอายุความ โดยคดีที่น่าจะหมดอายุความเร็วสุดคือภายในปี 2564 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า ซึ่งมั่นใจว่าน่าจะสามารถพิจารณาได้ทัน

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้ออกมาประกาศเตือนผู้ประกอบการที่รับซื้อมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการกดราคารับซื้อมังคุดจากเกษตรกรชาวสวนในราคาที่ต่ำมาก ซึ่งกรมได้รับรายงานแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ อาจจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 29 ในการทำให้เกิดความปั่นป่วนด้านราคาสินค้า ที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หากพบว่ามีการรวมหัวกันกดราคารับซื้อ ก็จะผิด กม.แข่งขันทางการค้า มาตรา 54 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดขายในปีที่กระทำผิด

“พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ คือมีการฮั้วกันในการกดราคารับซื้อมังคุดจากชาวสวนที่ต่ำมากจนผิดปกติ ซึ่งเป็นการสร้างความปั่นป่วนด้านราคา จึงขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะขณะนี้เป็นมังคุดต้นฤดูซึ่งผลผลิตยังไม่ล้นตลาด ราคาไม่น่าจะต่ำ โดยพบว่าราคาตลาดสัปดาห์ก่อน ราคาหน้าสวนเฉลี่ยที่ 80-100 บาท ต่อกิโลกรัม” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ปี 2560 มีข้อมูลผู้ประกอบการล้งผลไม้ซึ่งจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้กับกรมวิชาการเกษตร 391 ราย แบ่งออกเป็น 1. ล้งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 236 ราย  2. ล้งนิติบุคคลที่คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน 116 ราย 3. ล้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ 7 ราย  4. ล้งที่ร่วมลงทุนระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยคนไทยถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 51% ในกรณีนี้ถือว่าเป็นนิติบุคคลไทย 32 ราย ซึ่งเป็นการร่วมทุนจากจีน 26 ราย อินเดีย 2 ราย ฝรั่งเศส 2 ราย ลักเซมเบิร์ก 1 ราย และฮ่องกง 1 ราย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน