คาดจีดีพีครึ่งปีหลังแผ่ว ไทยพาณิชย์มองโต 4.2%

นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการสูงสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า อีไอซีได้ปรับประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทย ปี 2561 ขยายตัว 4.3% จากเดิม 4.0% จากการเติบโตเศรษฐกิจทั่วถึงมากขึ้น ตามแรงส่งของการส่งออกและการท่องเที่ยวขยายตัวระดับสูง ปีนี้คาดส่งออกขยายตัว 8.5% จำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัว 8% หรือจำนวน 38.2 ล้านคน ส่งผลให้อุปสงค์ของภาคเอกชนภายในประเทศเริ่มฟื้น คาดการบริโภคขยายตัว 3.5% รายได้ประชาชนมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งนอกเกษตรและในภาคเกษตร การลงทุนเอกชนโต 3.5% ลงทุนภาครัฐโต 10.7% การบริโภครัฐโต 2.3%

นายยรรยงกล่าวว่า อีไอซีคาดว่าจีดีพีครึ่งปีแรก 2561 ขยายตัว 4.4% ครึ่งปีหลังขยายตัว 4.2% การขยายตัวเศรษฐกิจครึ่งปีหลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีออกมามากขึ้นจากฝั่งสหรัฐ และการตอบโต้ของประเทศผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินระยะสั้นแต่กระทบส่งออกไทยยังจำกัด เนื่องจากสัดส่วนส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบเทียบส่งออกรวมของไทยไม่สูง แต่ต้องตามความเสี่ยงสงครามการค้ามีโอกาสทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งผู้ส่งออกควรให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น เร่งหาตลาดใหม่หรือการเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันอาจเพิ่มขึ้นในบางตลาด

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน