กรมชลฯ ติดตามผลการพัฒนาฝายท่าเชียด พัทลุง เพิ่มความจุ 3 แสน ลบ.ม.

ที่สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำท่าเชียด อ.บางแก้ว จ.พัทลุง และการแก้ไขปัญหาคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

โดย นายเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า สำหรับ จ.พัทลุง มีการปรับปรุงฝายท่าเชียดสูงขึ้น 3 เมตร เพื่อให้มีระดับ และควบคุมเพื่อการส่งน้ำที่ดีขึ้น เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นถึง 300,000 ลบ.ม.

ส่วนจุดระบายน้ำ มีการปรับปรุงคลองระบายน้ำเทศบาลตำบลแม่ขรี จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วม แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องเตรียมการป้องกันรับน้ำท่วมเอาไว้ที่ จ.พัทลุง โดยมีการใช้เทคโนโลยี ผ่านการนำป้าย QR Code (คิวอาร์โคด) มาประยุกต์ใช้ โดยประชาชนสามารถสแกนผ่านสมาร์ทโฟนและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการส่งน้ำ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวอีกว่า ทางด้านคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ครอบคลุม อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สิงหนคร มีพื้นลุ่มต่ำ ถูกน้ำท่วมเป็นประจำ และขาดแคลนน้ำ จึงได้แก้ไขเพิ่มปริมาณน้ำ ในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ประมาณ 16,000 ไร่ และสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ถึงประมาณ 8,700 ไร่

ในขณะที่ในส่วนภาคอีสานได้มีการเสนอการสร้างฝายเพิ่มมากขึ้น เมื่อน้ำสมบูรณ์ในพื้นที่ก็สามารถทำการผลิตได้ แต่ในการผลิตก็ต้องศึกษาความเหมาะสม และดูเรื่องการตลาดเป็นสำคัญ เพราะขณะนี้มีการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกันมาก เช่น ทุเรียน เป็นต้น

ด้าน นายเอิบ ยางสูง กำนันตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง กล่าวว่า เกษตรกร ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการทำสวนยางพารา หันมาทำสวนผสมกันเพิ่มขึ้น โดยการโค่นยางพารา ดังนั้น น้ำ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยส่วนตัวแล้วตนรู้สึกพอใจและชื่นชมการทำงานของกรมชลประทาน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์