พาณิชย์ชี้ส่งออกพุ่งปรับเป้าใหม่สัปดาห์หน้า

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า วันที่ 16 ก.ค.นี้ จะปรับคาดการณ์เป้าหมายการส่งออกของไทยในปีนี้ใหม่ เนื่องจากภาพรวมการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก ขยายตัวได้มากกว่า 11% จึงมั่นใจว่าภาพรวมการส่งออกทั้งปี น่าจะขยายตัวได้มากกว่าที่คาดไว้เดิมที่ 8%

อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่าง ใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า สถานการณ์ราคาน้ำมัน ตลาดหุ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงผันผวนต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่เปิดตัวโครงการ Passport to Global Challenge : PGC เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากลภายใต้บริบทการค้าใหม่ หรือ New Economy โดยจะรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมแข่งขันประกวดแนวคิดแผนกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ

พร้อมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1,250 ราย ใน 5 ภูมิภาค ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและต่อยอดให้เกิดผล เป็นรูปธรรม

นายพรวิช ศิลาอ่อน ผอ.สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า ยุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึง รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการ PGC by NEA ว่า “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการแข่งขันท้าทาย ประกวดแนวคิดแผนกลยุทธ์และ การเตรียมพร้อมธุรกิจสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ

โดยให้จัดทำแผนธุรกิจเป็นกิจกรรมกระตุ้นความสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ด้านการค้าระหว่างประเทศและ ให้คำปรึกษาเชิงลึก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและ ภูมิภาคมีศักยภาพและสู่การค้าระหว่างประเทศได้อย่างเป็นมาตรฐานสากล

ผู้ประกอบการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนา ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ (02) 507-7999 หรือ www.nea.ditp.go.th

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด